Przyznano tegoroczną Literacką Nagrodę im. Jerzego Żuławskiego!

23 września w Warszawie ogłoszono wyniki Literackiej Nagrody im. Jerzego Żuławskiego. Główną Nagrodą uhonorowano Holokaust F Cezarego Zbierzchowskiego.

Oto kompletna informacja organizatorów tegorocznej edycji plebiscytu:

 

Wiadomo już, które powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 23 września 2014 roku w Domu Literatury w Warszawie:

  • Główną Nagrodę otrzymuje Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F”
  • Złote Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof Piskorski za powieść „Cienioryt”
  • Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Adam Przechrzta za powieść „Gambit Wielopolskiego”

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukce­sów w kolej­nych latach!

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyz­na­wana jest od 2008 roku za wybitne dzieła utrzymane w kon­wencji fan­tasty­ki. Nominacje wyłaniane są w wyniku gło­so­wania imiennie zapro­szonych opinio­twór­czych re­cenzen­tów, kry­ty­ków i kone­serów lite­ra­tu­ry, a laureatów wska­zuje jury zło­żone z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców zaj­mu­ją­cych się ba­da­niem li­te­ra­tu­ry fantastycznej.

My również gratulujemy wyróżnionym autorom i polecamy lekturę ich dzieł!


Mrozie


Opublikowano:


Komentarze

Ostrzeżenie

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.