Jacek Dukaj

Oto skład polskiego jury:
Prof. Jerzy Jarzębski – Przewodniczący Jury
Krzysztof Masłoń (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)
Leszek Bugajski (Związek Literatów Polskich)
Jan Lus (Izba Księgarstwa Polskiego)

W uzasadnieniu wyboru czytamy:

Lód Jacka Dukaja to imponująca nie tylko rozmiarami i komplikacją fabuły, ale przede wszystkim zakrojem problematyki powieść z dziedziny „historii alternatywnej”. Akcja jej rozgrywa się w latach dwudziestych XX wieku, najpierw w Polsce, a potem na Syberii. Wskutek zlodowacenia tej części Europy i Azji „zamrożona” zostaje historia (nie dochodzi ani do I wojny światowej, ani do rewolucji, a w Rosji nadal panują carowie), natomiast przed skutą mrozem Syberią otwierają się fascynujące perspektywy technologiczne i ekonomiczne dzięki powstałym w kraju wiecznej zimy nowym surowcom. Wzbudza to niezwykle ostre konflikty polityczne i walkę o władzę, w co wplątany zostaje bohater powieści, młody Polak, jadący na Syberię z tajną misją. Książka jest wielowątkową, doskonale napisaną powieścią sensacyjną, ale zarazem zawiera niezwykle interesujące pomysły na temat religijności i mistyki tworzącej się w świecie mrozu, wpływu na świat systemów logiki (świat mrozu rządzi się logiką dwuwartościową, reszta świata odkrywa dla siebie logikę wielowartościową), wreszcie konstruuje wizję fantastycznej, alternatywnej technologii, której mistrzem staje się Nikola Tesla – sławny wynalazca, towarzyszący bohaterowi w drodze na Syberię. Dukaj stworzył niezwykle wielostronną, wykorzystującą wiedzę i inspiracje płynące z różnych dziedzin panoramę świata, jednocześnie powieść jego pozostała „książką do czytania”, przykuwającym uwagę czytelnika splotem zdarzeń i przesycających je namiętności.


O nagrodzie: Europejska Nagroda Literacka to nowe kulturalne wyróżnienie, ufundowane przez Komisję Europejską. Nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy jesienią 2009 roku. Każdego roku - od 2009 do 2011 - 11 lub 12 z 34 krajów biorących udział w Programie Kultura UE wyselekcjonuje swojego indywidualnego zwycięzcę jako nowy talent w dziedzinie współczesnej literatury pięknej. Polska została wybrana wśród pierwszej grupy krajów, które wyznaczą jednego zwycięzcę nagrody EUPL w 2009 r.

Kraje biorące udział w Programie Kultura:
- 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania);
- 3 państwa należące do EWG: Norwegia, Islandia, Liechtenstein;
- kraje kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej: Turcja, Chorwacja, Jugosłowiańska Republika Macedonii;
- Serbia.

Wybrane kraje w 2009 r.: Austria, Chorwacja, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja.

Nazwiska wszystkich laureatów z powyższych 12 krajów zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu września 2009. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w Brukseli 28 września 2009, w obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso.

Strony: « Pierwsza 2 3 4