Tomasz Duszyński

Towarzyszu Sekretarzu! Dziś na swoje biurko otrzymałem zbiór akt o kryptonimie Pietia i Witia. Źródłem informacji jest tw. Mniejszy Grafoman, znany także jako niejaki Tomasz Duszyński. W teczce wyżej wymienionego znaleźć można także informacje o poprzednich jego dokonaniach, między innymi tajemniczym Produkcie Ubocznym.

Strony: 1