Jump to content

Zagadki tolkienowskie - quiz


Recommended Posts

?eby nieco urozmaici? nasze rozmowy na temat literatury, otwieram quiz z wiedzy o twórczo?ci Mistrza Tolkiena.

Z uwagi, ?e to pierwszy na forum EM quiz, szczegó?owo opisz? jego form?.

Prosz?, zanim we?miesz udzia? w tym w?tku, przeczytaj zasady zabawy

Zasady:

-Pytanie jest wa?ne 3 doby. Je?eli w tym czasie nie padnie odpowied?, pytanie odchodzi w niebyt, a ka?dy mo?e zada? nowe, zgodnie z zasad? kto pierwszy, ten lepszy.

-Je?eli znasz odpowied?, a z jakiego? powodu nie jeste? w stanie wymy?li? kolejnego pytania, mo?esz poinformowa? innych, ?e pytanie "oddajesz". Wówczas równie? dzia?a zasada wymieniona powy?ej.

-Postaraj si? zaznaczy? jako? (najlepiej tak, jak w pierwszych postach) pytanie i odpowied?, np. kolorem.

Sam quiz wygl?da tak:

[glow=green,2,300]-> [/glow]post 1: pada pytanie

[glow=green,2,300]-> [/glow]post 2: odpowied?

[glow=green,2,300]-> [/glow]gdy odpowied? padnie, zadaj?cy pytanie ma obowi?zek poinformowa? odpowiadaj?cego o jej poprawno?ci lub nie.

UWAGA: Odpowiedzi potwierdzamy TYLKO za po?rednictwem PMów lub za pomoc? edycji posta z pytaniem. NIGDY przez nowy post.

[glow=green,2,300]-> [/glow]otrzymawszy potwierdzenie, uczestnik EDYTUJ?C post ze swoj? odpowiedzi?, zadaje pytanie. NIE tworzy nowego posta.

To wa?ne, by nie powstawa?o zamieszanie i niepotrzebne posty typu "ok, poprawnie".

Ad rem:

Na pocz?tek co? ?atwego :)

[glow=red,2,300]P:[/glow] Gdzie Frodo zobaczy? po raz pierwszy Gimlego?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 129
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

[glow=green,2,300]O:[/glow] Pewno?ci nie mam, ale spróbuj?. Gil-galad?

Ok, Markusz. To zadaj? kolejne pytanie.

[glow=red,2,300]P:[/glow] Jakie pokrewie?stwo ??czy?o Golluma z Deagolem?

EDIT: Pud?o Karpiku, to nie to :P

EDIT2: Markusz, ok. pytanie jest twoje :)

Link to post
Share on other sites

Bard, syn Branda z Miasta na Jeziorze Esgaroth.

by? cz?owiekiem, przedstawicielem plemienia z Dali, z rodziny ludów Nortyjskich, spokrewnionej z Easterlingami. Nie wiem co mozna o nim wiecej napisac zeby byla pelna nazwa ;p

Skoro juz mowa o plemionach to jak nazywane by?y trzy plemiona ludzi, które w pierwszej erze  przyby?y do Beleriandu i da?y pozniej poczatek Ludziom z Zachodu? Chodzi mi o nazwe okreslajaca wszystkie trzy plemiona a nie poszczegolne nazwy poszczegolnych ludow

Prawid?owo Jachoo

Link to post
Share on other sites

osiemnastym

kim s? Dzieci Iluvatara i co si? z nimi stanie po Dope?nieniu si? Czasu

chodzi?o mi raczej o to ze razem zaspiewaja Pie??, aczkolwiek niedok?adnie okresli?em o co mi chodzi, wiec uznaje (mimo tezgo ?e nie wymieni?es krasnoludów, które na koncu zostana przez Eru uznane za swoje dzieci) odpowiedz Jedi

Link to post
Share on other sites

Tom Bombadil by? z ca?? pewno?ci? Majarem, jednak niewiadomo pod którym Valarem s?u?y? i jakie by?o jego zadanie. Podejrzewam ?e móg? nale?e? do wielkiej grupy duchów które kszta?towa?y Ard? u jej zarania i nie wróci?y pó?niej na Almaren ani do Valinoru, podobnie jak Meliana.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...