Jump to content

Heroes of Might and Magic.


Recommended Posts

(offtop od samego pocz?tku - nie mam zielonego poj?cia, do którego dzia?u temat pasowa?by najlepiej... chyba trzeba by stworzy? nowy. Jakby co to daj? modom woln? r?k? do przenoszenia, gdzie im pasuje)

Ach... có? to za seria. Ma?o jest chyba ludzi, którzy nie mieliby styczno?ci z któr?kolwiek z cz??ci serii, których do tej pory powsta?o 5 (nie licz?c ró?nych dodatków i modów tworzonych przez fanów). Ja mia?em przyjemno?? "zaliczy?" ka?d? z nich, i ka?da wci?gn??a mnie na baaaaaardzo d?ugie godziny. To w?a?nie przy tych grach najlepiej objawia si? syndrom "jeszcze tylko jedna tura i id? spa?/uczy? si?/na miasto/na imprez?". Wierzcie mi - NIGDY nie ko?czy si? na tej jednej kolejce... Przepi?kne miasta, multum jednostek i bohaterów do wyboru, mnogo?? statystyk (których znajomo?? nie jest niezb?dna, a?eby czerpa? przyjemno?? z gry). Na wszelki wypadek powiem krótko, co to w ogóle za gra, je?li jakim? cudem o niej nie s?yszeli?cie. Jest to strategia turowa osadzona w klimatach bardzo-fantasy. Rozbudowujemy sw? g?ówn? siedzib? (budynki takie jak ratusz, ku?nia, targowisko, oraz typowe budynki "bojowe", gdzie dokonujemy zakupu i ulepszania poszczególnych jednostek), zbieramy potrzebne do rozwoju metropolii surowce na mapie ?wiata, przejmujemy kopalnie i walczymy o swoje - zarówno z komputerowym przeciwnikiem, jak i z wrogami niezale?nymi od frakcji (pilnuj?cych artefaktów czy ww. kopal?). Walki równie? odbywaj? si? w systemie turowym. Ka?dy bohater posiada po max. 7 typów jednostek, ka?da w liczbie teoretycznie nieograniczonej, im jej wi?cej, tym ma wi?ksza si?? ataku i liczb? pkt. ?ycia. To tak w skrócie, zasady gry s? w ka?dej cz??ci mniej wi?cej te same. Jest to równie? idealna gra do zabawy z kumplami przy jednym kompie w tzw. opcji hot-seat. Niew?tpliwie najbardziej utytu?owan? i kochan? przez graczy na ca?ym ?wiecie jest cz??? III serii. Ja sam od czasu jej premiery (bodaj?e mia?a ona miejsce w 1999 roku) regularnie grywam w ni? do tej pory pomi?dzy innymi grami. Sporo zagrywa?em si? równie? w cz??? II, która ma klimat bardziej bajkowy (ze wzgl?du na grafik?). Nie przeszkadza to absolutnie w czerpaniu przyjemno?ci z gry. Cz??? IV natomiast przez wielu prawdziwych fanów nie jest zaliczana do serii. Sama w sobie jest to gra bardzo dobra, jednak?e dla serii by? to niew?tpliwie krok w ty? - posiada?a ona zbyt du?o innowacji na si??. Warto wspomnie? chocia?by o mo?liwo?ci posiadania armii z?o?onej wy??cznie z bohaterów (bo w tej cz??ci znajduj? si? oni na polu bitwy i aktywnie w niej uczestnicz?, a nie tak jak w innych - kieruj? oddzia?ami spoza areny walki), czy pomys? z karawanami. Zmieniono te? sposób rozwoju bohatera i szko?y magii na mniej (wg. mnie) intuicyjne. Cz??? V jest na szcz??cie powrotem do korzeni i mo?na w niej odnale?? to, co w serii najlepsze. Faktycznie mo?na o niej powiedzie?, ?e jest to "Cz??? III w trójwymiarze". Pomys?y zamieszczone w niej podoba?y mi si?, a w najgorszych przypadkach - nie przeszkadza?y w zabawie. Od strony graficznej nie ma si? absolutnie do czego czepi?. Da?bym sobie r?k? uci?? (tu? za paznokciem :P) za takie wyczucie pi?kna, jakie posiadaj? ludzie odpowiedzialni za wygl?d tej gry.

Zapraszam do wymiany pogl?dów na temat tej?e, jak?e przesmerfastycznej serii. Jest ona niew?tpliwie do tej pory wyznacznikiem jako?ci dla innych produkcji tego typu. Co Was najbardziej w niej urzek?o? Która cz??? najbardziej zapad?a w pami?? (i dlaczego akurat III :P)? I piszcie o wszystkim innym, czym chcieliby?cie podzieli? si? z innymi, a dotyczy to tematu.

pozdro4al

Link to post
Share on other sites
  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ostatnio przechodz? Sobie kampani? w "trójce".

To Fakt nie ma bardziej wci?gaj?cej gry ni? Heroes 3!

Za czwórk? nie przepadam, ze wzgl?du na te "nowinki" które troch? za mocno rewolucjonizowa?y seri?. Pi?tki jeszcze nie widzia?em, obawiam si? ?e równie? mo?e nie sprosta? moim wymaganiom :P.

Trójka Jest Tak przesmerfastyczna ?e... brak mi s?ów normalnie :)

Dobrze pomy?lany system gospodarczo-ekonomiczny oraz bojowy. Im wi?ksze bitwy, tym wi?ksza frajda z rozgromienia przeciwnika, oczywi?cie. Styl gry przypomina mi troch? Final Fantasy (takie ?wietne jrpg :D) najpierw biegamy po ca?ej mapie, nast?pnie walczymy i "?wiat nam si? troch? zmienia". Gra jest absolutnie bardzo d?uga i mo?na w ni? gra? miesi?cami a w porywach nawet i latami. ?wietnym pomys?em jest EDYTOR LOSOWYCH MAP, który kreuje nam losowe mapki ze wskazanymi przez nas parametrami (czy maj? by? wyspy, podziemia itd.). O dziwo ka?da mapka ma r?ce i nogi przez co niesamowicie przed?u?a ?ywotno?? Heroesa III. Fabu?a Kampanii jest do?? ciekawa i warto j? pozna? jednak jak w ka?dej strategii [sic!] chodzi o zmia?d?enie wroga. ?eby nie by?o nudno oprócz m?ócki mamy inne cele np. zdobycie odpowiedniego artefaktu, oflagowanie kopal? b?d? siedlisk potworów, zdobycie lub obrona konkretnego miasta, czy w ko?cu uzbieranie okre?lonej sumy z?ota lub surowców. Miodzio  ;)

Link to post
Share on other sites

Heroes'i to zdecydowanie najlepsza gra multiplayer w któr? mo?na pogra? na jednym komputerze. Mimo nieprzychylnych recenzji moim zdaniem w?a?nie IV-ka jest najlepsz? cz??ci?. Czemu? A temu, ?e bardzo dopracowany jest tam system rozwoju postaci i co najwa?niejsza mo?na walczy? bohaterem, który (po napakowaniu) sam mo?e rozgromi? armi? przeciwnika.

Co do trójki, brakuje mi tam tego, co jest w czwórce... chocia? i bez tego nie?le wci?ga - kiedy? z kuzynem grali?my na jakiej? mapie (XL) przez dobry tydzie? (oczywi?cie nie bez przerwy)  ;D

A w pi?tk? nie gra?em  :-[

Link to post
Share on other sites

Heroes'i to zdecydowanie najlepsza gra multiplayer w któr? mo?na pogra? na jednym komputerze. Mimo nieprzychylnych recenzji moim zdaniem w?a?nie IV-ka jest najlepsz? cz??ci?. Czemu? A temu, ?e bardzo dopracowany jest tam system rozwoju postaci i co najwa?niejsza mo?na walczy? bohaterem, który (po napakowaniu) sam mo?e rozgromi? armi? przeciwnika.

Czwórka nie ma tego klimatu co trójka - odej?cie od 'starych, dobrych' tym razzem nie odnios?o po??danego skutku. Nie moge si? wypowiedzie? zbyt du?o na temat H IV - gra?em w niego góra 4h. Niemniej jednak aktywny bohater to dobry pomys?, przypad? mi do gustu ;)

Link to post
Share on other sites

HIV oczywiscie nei ma takiego klimatu jak HIII - ma swój w?asny specyficzny - wystarczy do niego przywyknac. wg mnie g?owa przyczyna kleski HIV byl fakt ze ludzie po ilustamset godzinach gry w poprzednia czesc wrecz fanatycznie oddali si? tej grze i wszelkie odejscie od trzeciej czesci uwaza si? za herezj?. Czwórka jest super, naprawde, tylko trzeba w nia troche pograc i zapomniec o starym herosie ;]

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...