Jump to content

Wiara


Superkarpik

Recommended Posts

no dobrze, mo?e z deczka przesadzi?em w mojej wypowiedzi. Je?li chodzi o t? poruszan? ju? choink? to chodzi o to ?e te ?wi?to sta?o si? bardzo skomercjalizowane, przez co zapomina si? ?e jest to ?wi?to chrze?cija?skie, nawet je?eli ma poga?skie tradycje.

Czy uwa?acie Feng Shui za rodzaj wiary?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 129
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Nieco pó?no, ale chcia?bym jeszcze dorzuci? swoje trzy grosze do kwestii choinki i jajek.

IMHO s? to obyczaje g??boko zakorzenione nie tyle w religii, co w naszej kulturze. Po prostu kiedy przychodzi grudzie? lub marzec/kwiecie? mamy ?wiadomo??, ?e trzeba ubra? choink?/i?? ?wi?ci? jajka, bo tak ka?e obyczaj. Bo tak wnaszych rodzinach robi si? z dziada pradziada. No i poza tym nale?y pami?ta?, ?e s? to obr??dy poga?skie, jedynie zaadaptowane do ?wiadomo?ci chrze?cijan jako chrze?cija?skie ?wi?ta, tak jak zosta?o wprowadzonyh przez Ko?ció? wiele innych rzeczy, jak np. czy?ciec.

Link to comment
Share on other sites

wierz?cy niepraktykujacy = katolik/protestant/prawos?awny/judaista/muzu?manin/etc któremu nie chce sie chodzic do koscio?a/zboru/cerkwi/synagogi/meczetu/etc

agnostyk = osoba która dosz?a do wniosku ze cz?owiek nie jest w stanie dojsc do prawdziwej natury Boga jak i tego czy On w ogóle istnieje. Cz?sto wi?c wybiera w?asny system wierze? i praktyk - jest wi?c praktykuj?cy cho? nie brakuje te? agnostyków le??cych bli?ej ateizmu lub deizmu.

Link to comment
Share on other sites

Dzisiaj rozmy?laj?c przysz?a do mojej g?owy pewna my?l. W Stworzeniu ?wiata napisane jest ?e Bóg siódmego dnia odpoczywa?. Mo?e to oznacza?, ?e Bóg mo?e si? m?czy?, co bardzo przybli?a go do cz?owieka. Napisane zosta?o, ?e cz?owiek zosta? stworzony na podobie?stwo Bo?e. By? mo?e jeste?my podobni bardziej ni? nam si? wydaje...

Link to comment
Share on other sites

Tak przygl?dam si? tej dyskusji. Napisz? co? od siebie.

Jestem osob? g??boko wierz?c?, urodzi?em si? w rodzinie bardzo katolickiej. Chodz? do ko?cio?a (w?a?nie jestem po :P), na razie wszystkie mo?liwe sakrametny przyj??em. Jaki jest mój stosunek do ko?cio?a..zupe?nie nie interesuje si? tym co robi? ksie?a, czym zajmuje si?(lub nie) to ca?e radio maryja, nie obchodzi mnie to. Chodz? do ko??io??, bo wierz?, ?e on ??czy mnie z Bogiem, na mszach, wspólnej modlitwie. Daj? na tace, a czy te pieni?dze id? na nowy samochód dla proboszcza czy na renowacje o?tarzu...te? nie interesuje mnie to. Cel jest zawsze podawany, a ja pomagam parafii, czy oni mnie ok?amuj?, czy nie, nie chc? wiedzie?.

Link to comment
Share on other sites

Chodz? do ko??io??, bo wierz?, ?e on ??czy mnie z Bogiem

i tym sie przede wszystkim roznimy :)

Superkarpik - z tym siodmym dniem to teologowie mysla od 2000 lat i jakos nie moga dojsc do ?adu. generalnie to jest wszystko metafora a ten odpoczynek... coz moze Bog postanowi? zrobic przerwe zeby sie ponapawac dzie?em... Bo On jest wszechmogacy i w ogole. ale czy nie moze miec ma?ego kaprysu :D?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ale we wrozeniu i tzw jasnowidzeniu (chodzi mi o te "jasnowidzenie" przy dotknieciu np skarpety zaginionego bo prawdziwe jasnowidzenie to zdolnosc do pewnych niezaleznych od jasnowidza wizji dotyczacych zarowno przeszlosci jak i przyszlosci, ale raczej nie takich rzeczy jak kwestia "ktorego chlopaka wybrac" czy "gdzie to ja zapodzialem majtki") musi cos byc bo niekiedy tzw."jasnowidze" pomagaja policji w znajdywaniu cia? etc.

wierz?cy mog? przyjac ze dar wizji pochodzi od Boga ;]

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Paummasoymn

Hi!

Without taking into account the issue of establishing a stone by God, which he won't be able to pick up, how do you think, may be something in this world, what can God never see?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...