Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
Mrozie

Uwagi dot. serwisu

128 postów w tym temacie

Tutaj mo?ecie pisa? wszelkie swoje uwagi dotycz?ce funkcjonowanie serwisu. Tutaj równie? mo?ecie wytyka? redakcji wszelkie b??dy, jakie tylko zosta?y pope?nione w artach... ;) Zach?cam do postowania!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy jeste?cie na przyk?ad za dzia?em Publicystyka lub Recenzje. Mo?e zamiast tego powinien powsta? Enklawowy Zin? Ka?dy pomys? jest dobry.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do stworzenia zinu potrzebna jest spora grupa inteligentnych ludzi, którzy maj? mas? czasu i ch?ci. Niemniej jednak uwa?am, ?e jest to bardzo ciekawy pomys?.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Je?eli chodzi o zin, to pomys? jest niezgorszy. Je?eli znajd? si? ludzie do pisania tekstów, ja mog? zaj?? si? sk?adem, jako ?e z Adobe InDesignem mia?em do czynienia - oczywi?cie je?eli rozpowszechnianie tego jako pdf a nie html b?dzie do przyj?cia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Je?eli znajd? si? ludzie do pisania tekstów(...)

W tym mo?e by? problem, jednak jestem dobrej my?li.

Ostatnio odwiedziny EM lec? na ?eb na szyje, gdyby?cie mogli to rozreklamujcie stron?/forum EM :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ostatnio odwiedziny EM lec? na ?eb na szyje

Nic dziwnego skoro nie dochodzi nikt nowy a starym u?ytkownikom nie chce si? nic pisa?.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chodzi?o mi raczej o odwiedziny serwisu nie forum. Trudno, trzeba "robi? Swoje" i czeka? ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Odwiedziny faktycznie troch? spad?y, ale to raczej wina braku aktualek. Dzisiaj posz?a pierwsza wied?mi?ska, na dniach mam nadziej? wypu?ci? kolejne, wi?c mo?e i wi?cej ludzi pojawi si? na stronie i forum.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Masz stuprocentow? racj? im wi?cej materia?ów w serwisie tym wi?ksza ogl?dalno??, czas wi?c zabra? si? do pracy i uzupe?nia?/tworzy? nowe dzia?y!

No có? prawda jest te? taka ?e w czterech redaktorów b?dzie to ci??kie tak?e zach?cam do wspó?pracy z Enklaw? Magii: "Satysfakcja Gwarantowana!" :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli to cos w rodzaju gazety internetowej tak?

SJ dok?adnie to samo wyrazi? w po?cie wy?ej, u?y? nawet tych samych s?ów, czy? nie? ;>

Shane Anwar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sprawa "zinu" nie jest jeszcze przes?dzona. Dobry zin wymaga pracy wielu ludzi, a nam na razie brakuje r?k do zwyk?ych czynno?ci. Istnieje mo?liwo??, ?e zamiast tego powstanie po prostu cyklicznie aktualizowany dzia? publicystyczny.

btw, poprawi?em kwesti? "podgl?du w?tku" na ekranie postowania. Piszcie, czy tak zostawi? czy co? jeszcze zmieni?. ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na razie jest tyle roboty, ?e Zin i publicystyk? trzeba b?dzie jeszcze od?o?y? na przysz?o??... Ale s?dz?c po dynamice zmian na EM, przysz?o?? ta mo?e zaistnie? szybciej ni? si? wydaje

-> znajcie upór Mroziego :P

Co do podgl?du, uwa?am, ?e tak mo?e by? i nie ma co specjalnie udziwnia?, wszak to tylko podgl?d i chodzi o to, ?eby odró?ni? poszczególne posty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mrozie ma teraz ferie tak?e mo?na si? spodziewa? paru ciekawych aktualek :]

R?k do roboty nie ma no i chyba nic na to nie poradzimy  ::)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Noo stworzenie gazetki to juz plan powa?ny. Przed jednak zamieszczaniem pe?nej takiej gazetki potrzeba redaktora wyznaczaj?ce zadania i tak dalej. mamy bardzo p?odnych autorów jak na razie (??cznie ze mn? ;D) wi?c s?dz? ?e to rzeczywi?cie ju? nied?ugo mo?e powsta?.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kiedy w dziale "twórczo?? w?asna" pojawi si? opowiadanie Haza?

No chyba ?e autor nie wyra?a zgody na publikacj? ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Huh?

To w ogóle podchodzi pod fanstuff? (Dzia? si? zwie 'twórczo?? fanów' i w zasadzie nie precyzuje, czego trzeba by? fanem i czy musi by? twórczo?? z obiektem fa?stwa zwi?zana, ale... )

Poza tym jest tam par? b??dów i potkni??, których do tej pory nie wyeliminowa?em z braku czasu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak zupe?nie od czapy - w sondzie pytanie nie jest dobrze sformu?owane. Co to znaczy 'ods?ona'? Je?eli layout - zaznaczy?bym odpowied? drug? od ko?ca. Je?eli chodzi o nowe podrozdzia?y - zaznaczy? bym bardziej pozytywn? opcj?.

Ps.: Chyba nie ka?ecie mi wzi?? obu tych spraw do kupy i zag?osowa? sumuj?c - bo tre?c do laya ma si? jak Howard Webb do niestronniczego meczu..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, czy tylko ja, ale lay mi si? rozsypuje przez komunikaty o b??dach w odwo?aniu do niezdefiniowanej funkcji w skrypcie na podstronach serwisu:

picture1uq8.th.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Postuluj? kolejny raz, by ksi?ga go?ci i licznik odwiedzaj?cych serwis powróci?y na stron? g?ówn?, albo przynajmniej (tu mówi? a'propos ksi?gi) pod zak?adk? "Wortal".

Godzina i data te? nie zawadz?...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Godzina i data - po co? Ka?dy ma zegarek w trayu/menubarze/co tam jest w tych r?ónych systemach.

Ilo?? go?ci - w sumie zb?dny gad?et, ale i nie przeszkadza.

Za to ksi?ga go?ci w ogóle wydaje si? niepotrzebna. Mamy komentarze pod newsami i sondami (i tak nikt nic nie pisze), mamy forum, gdzie nowych u?ytkowników na razie specjalnie nie wida?, po co kolejne miejsce, gdzie mo?na pisa? to, co si? s?dzi? Takie rozproszenie utrudnia potem zbieranie informacji, poza tym tworzy wra?enie niepouk?adania. Fafna?cie miejsc do pisania tego samego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A co z komentami, które ju? by?y w ksi?dze? Jak sam zauwa?y?e?, na forum nie ma zbyt wielu nowych u?ytkowników, ale w ksi?dze do?? cz?sto pojawia?y si? niezobowi?zuj?ce komentarze. Nie ka?dy musi si? rejestrowa? na forum, ?eby napisa?, ?e strona mu si? podoba. Uwa?am, ?e powinna by?.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Komentujesz jako gość. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.
Odpowiedz...

×   Wkleiłeś treść z formatowaniem.   Usuń formatowanie

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0