Dragon Age: Początek - Przebudzenie

Podstawowe informacje

Szarzy Strażnicy, starożytny zakon sprawujący pieczę nad bezpieczeństwem ziem Fereldenu, od wieków stawiali czoła kolejnym hordom mrocznych pomiotów. Gdy wreszcie udało się unicestwić arcydemona, którego śmierć wedle legendy miała położyć kres inwazjom sił zła, wydawało się, że mieszkańców królestwa czekają długie lata spokoju.

Nad Fereldenem jednak znów zbierają się czarne chmury. Dlatego jako dowódcy Szarej Straży powierzono ci zadanie odbudowania szeregów zakonu oraz wyjaśnienia tajemnicy przetrwania mrocznych pomiotów pomimo śmierci arcydemona.

Jak przystąpić do odbudowy zakonu, w jaki sposób rozwiązać konflikt z Architektem i rozprawić się z mrocznymi pomiotami? To tylko niektóre z wielu istotnych kwestii, z którymi będziesz musiał się zmierzyć podczas swojej podróży do Amarantu.

Pod lupą

Dragon Age: Początek - Przebudzenie - retrospekcja

Po finałowej scenie pierwszego Dragon Age mogłoby wydawać się, że bohaterowie nie będą mieli już więcej poważnych problemów – ot, arcydemon został pokonany, horda pomiotów rozbita, a niedobitki ścigane zarówno przez sprzymierzone wojska, jak i podnoszącą się z kolan Szarą Straż.

więcej...