Mount & Blade II: Bannerlord: pierwsze informacje o Chanacie Chuzaickim

Profil redaktora Mrozie


Opublikowano: 12.11.2017 17:25

Choć data premiery Mount & Blade II: Bannerlord wciąż wydaje się bardzo odległa, producenci gry stopniowo przedstawiają frakcje, jakie się w niej pojawią. Nadszedł czas na Chanat Chuzaicki.

Jak nietrudno się domyślić, owa organizacja wzorowana jest na Złotej Ordzie oraz innych państwach plemiennych ludów stepowych środkowej Azji.

Wiek temu wschodnie granice Imperium oparły się o zajmujące środek kontynentu wielkie morze traw. Zwycięski marsz legionów został zatrzymany. Bez pól uprawnych, z których mogłyby się wyżywić armie, podbój nie mógł ruszyć dalej. Umocniono więc niedawno zdobyte wielkie miasta kupieckie położone na granicy stepów. Imperium było pewne, że zdezorganizowane, zamieszkujące płaskowyż plemiona jeźdźców nie stanowią żadnego zagrożenia. Chuzaitowie, Nachaghanici, Arkitowie, Karachergitowie – imperialni oficjele nawet nie kłopotali się z zapamiętywaniem nazw poszczególnych ludów i klanów, jeśli nie było to potrzebne do poszczucia jednego wodza na drugiego za pomocą przekupstwa lub otrucia ambitnego chana.

Stepowe plemiona wiedziały, że Imperium bawi się ich kosztem, zżerała je jednak zazdrość. Ciężko się zjednoczyć, gdy imperialny tytuł, narzeczona z wysokiego rodu lub skrzynia pełna złota może dać niewielką przewagę w niekończącej się walce o prestiż i pierwszeństwo. Tak więc napadali dalej na wioski, handlowali, pobierali opłaty za „eskortowanie” karawan przez stepy i pozostawiali marzenia o podboju osiadłym ludom. Jednak dwa pokolenia temu daleko na wschodzie coś się wydarzyło. Być może nadszedł pomyślny wiatr albo pojawił się potężny, lecz odległy wróg. Nie wiemy, co sprawiło, że klany rozpoczęły migrację. Wschodnie plemiona przemieszczały się na zachód, szukając nowych pastwisk. Nie chcąc dostać się między młot a kowadło, klany znajdujące się najbliżej imperium zawiązały oficjalny związek pod przewodnictwem Urchuna Chuzaita. Wykorzystali zbytnią pewność siebie Imperium przeciwko jego wojskom. Liczne legiony zostały starte z powierzchni ziemi, miasta handlowe przejęte, a konfederacja Urchuna stała się Chanatem.

Zainteresowani szczegółami? W takim razie zapoznajcie się z pełnym artykułem na ten temat, który znajdziecie tutaj.