Mount & Blade II: Bannerlord: pierwsze informacje o Imperium

Profil redaktora Mrozie


Opublikowano:

Imperium to jedna z głównych frakcji Mount & Blade II: Bannerlord, a w zasadzie trzy liczne stronnictwa, które współtworzą jeden organizm polityczny. Z uwagi na to twórcy gry postanowili poświęcić nieco więcej miejsce na omówienie historii oraz charakterystyki tego państwa.

W najnowszym dzienniku deweloperskim możemy zapoznać się z obszerną historią Imperium. Liczne nawiązania do wzorców greckich, rzymskich i bizantyjskich nie są wcale przypadkowe. Oto fragment:

Tysiąc lat temu Calradoi było jednym z wielu plemion zamieszkujących górzyste tereny między morzem południowym a lasami Battan. Z czasem podporządkowali sobie swoich sąsiadów, zmuszając ich do konfederacji miast-państw. Może byli bardziej gwałtowni od pozostałych plemion albo mieli więcej szczęścia, a może to przez jedną tradycję, która ich wyróżniała: Calradoi nie mieli króla. Odkąd bohater Echerion zabił tyrana Cypegosa, monarchia została całkowicie zakazana – przynajmniej w teorii. Powstało zbierające się okazjonalnie zgromadzenie wolnych mieszkańców, senat starszych (w praktyce największych właścicieli ziemskich) , zasiadających na stałe, i – gdy pojawiała się taka konieczność – wybierających głównodowodzącego w osobie cesarza, który w praktyce mógł niewiele więcej, niż pokierować armią.

Począwszy od serca ich ziem, Calredoi zaczęli się rozprzestrzeniać. Wraz z tym procesem ich tradycje polityczne, nigdy nie spisane, zaczęły się zmieniać. Wkrótce, armia pozostawała w boju przez większość czasu, zatem stopniowo cesarz przestał ustępować po zakończonej kampanii. W międzyczasie senatorowie przenieśli się do podbitych prowincji, gdzie nabyli wielkie majątki. Stolica przenosiła się z miejsca na miejsce, a zgromadzenie ludu zwoływano wszędzie tam, gdzie nakazał cesarz. W praktyce był to zwykle wojskowy obóz, gdzie można było polegać na weteranach, którzy uciszali opozycję. Pytanie o sukcesję zawsze oznaczało potencjalny kryzys. Zazwyczaj cesarz mianował dziedzica, senat ratyfikował jego wybór, a lud (czyli armia) akceptował to. Ale nie zawsze przebiegało to tak gładko, a wtedy sukcesję ustalano w boju podczas wojny domowej.

Więcej informacji o roli Imperium w Mount & Blade II: Bannerlord oraz jego kulturowych i politycznych łącznikach ze starożytną Grecją, Rzymem czy Bizancjum, znajdziecie pod niniejszym adresem.