Wstęp

Solucja i poradnik gry Dragon Age: Początek - Przebudzenie

Kiedy powrócisz do Twierdzy Czuwania po ukończeniu wszystkich głównych sekcji fabularnych (zadania Cienie Czarnych Mokradeł, Ostatnia z Legionu, i Słuszna droga), seneszal Varel zaalarmuje, że mroczne pomioty zebrały armię, która kroczy ku Amarantowi. Jeśli chcesz załatwić jeszcze jakieś sprawy (np. zakończyć jakiekolwiek misje poboczne), to zrób to teraz - po wyruszeniu na wojnę nie będzie już na to czasu.

Przed podróżą do stolicy arlatu będziesz musiał wybrać towarzyszy, którzy wspomogą cię w ostatecznej walce. Jest to ostatni taki wybór, dlatego też dobrze zastanów się nad tym, kogo najbardziej potrzebujesz w swojej drużynie.

Do miasta przybędziesz jednak za późno - pomioty będą już pustoszyć Amarant i wieńczyć dzieło zniszczenia. Wtedy też na miejscu pojawi się... posłaniec Architekta. Mroczny pomiot stwierdzi, że druga armia, dowodzona przez Matkę, ruszyła już na Twierdzę Czuwania. Kpt. Garavel zasugeruje, by spalić miasto i pomóc obrońcom warowni. Decyzja należy do ciebie, a opcje są dwie:

  • Obrona Twierdzy Czuwania - wybor ten zaowocuje ostatecznym zniszczeniem Amarantu, wraz z przebywającymi tam pomiotami i wciąż żyjącymi cywilami. Akcja przeniesie się do Twierdzy Czuwania, zaś Amarant przestanie być dostępny jako lokacja.
  • Obrona Amarantu - wybor ten zaowocuje pozostawieniem Twierdzy Czuwania samej sobie. W zależności od tego, jak wiele czasu i pieniędzy poświeciłeś na umocnienie jej, warownia przetrwa oblężenie lub zostanie zniszczona. Ty wraz ze swoją drużyną pozostaniesz w Amarancie, zaś Twierdza Czuwania przestanie być dostępna jako lokacja.

Profil redaktora Mrozie


Opublikowano:


Solucja i poradnik do gry Dragon Age: Początek - Przebudzenie

Solucja: Spis treści - lokacje, zadania, mapy

Poradnik: SpecjalizacjeTalentyTowarzyszeUmiejętnościZaklęcia