The Banner Saga

Profil redaktora Mrozie


Opublikowano: 18.03.2015 05:59

The Banner Saga jest grą pełną wyborów, a podjęcie trafnych decyzji jest z reguły niełatwe. Niniejsza solucja oraz poradnik przeprowadzą cię krok po kroku przez pierwszą odsłonę historii ludzi, varlów i kolejnego najazdu drążycieli. Dział ten podzielono na rozdziały oraz mniejsze artykuły, opisujące dokładnie bitwy oraz wydarzenia, z jakimi muszą mierzyć się obie karawany.

Rozdziały: Rozdział 1Rozdział 2Rozdział 3Rozdział 4Rozdział 5Rozdział 6Rozdział 7

Rozdział 1: I tylko słońce wstrzymało swój bieg

Rozdział 2: Zacięcie ostrą klingą

Rozdział 3: Nie zaznawszy snu

Rozdział 4: Gdyby nie wrócili do domu

Rozdział 5: Nieznośny ciężar słońca

Rozdział 6: Wzgórza z naszych kości

Rozdział 7: Kat i ofiara