Duch

Vademecum gry Dragon Age: Początek

Zaklęcia I-ego poziomu

Tarcza przeciw zaklęciom

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Tarcza przeciw zaklęciom

Gdy zdolność ta jest aktywna, istnieje 75-procentowa szansa, że każde wymierzone w maga zaklęcie zostanie pochłonięte przez Pustkę, wysysając tylko manę. Gdy cała mana zostanie wyssana, tarcza przestaje istnieć.

Podtrzymywana
Zasięg: Postać
Podtrzymanie: 45
Zmęczenie: 5%
Ponowne użycie: 10s

Wyssanie many

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Wyssanie many

Mag tworzy pasożytniczą więź z używającym magii celem, kradnąc mu niewielką ilość many.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 0
Ponowne użycie: 10s

Żywa bomba

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Żywa bomba

Rzucający zaklęcie wprowadza w krwiobieg celu żrącą truciznę, zadającą naturalne obrażenia. Jeśli cel umrze, gdy trucizna nie przestała jeszcze działać, jego ciało eksploduje, zadając obrażenia znajdującym się w pobliżu istotom. Choć zaklęcie to związane jest z Zaraźliwą żywą bombą, magia, na której oba zaklęcia się opierają nie oddziałuje na siebie wzajemnie. Dlatego cel nie może stać się ofiarą obu jednocześnie. Może razić sprzymierzeńców.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 30
Ponowne użycie: 20s

Umysłowe uderzenie

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Umysłowe uderzenie

Mag tworzy falę telekinetycznej mocy, ogłuszającą przeciwników w sferze jej działania.

Włączana
Zasięg: Postać
Koszt użycia: 20
Ponowne użycie: 30s


Zaklęcia II-ego poziomu

Rozproszenie magii

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Rozproszenie magii

Gdy zdolność ta jest aktywna, istnieje 75-procentowa szansa, że każde wymierzone w maga zaklęcie zostanie pochłonięte przez Pustkę, wysysając tylko manę. Gdy cała mana zostanie wyssana, tarcza przestaje istnieć.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 25
Ponowne użycie: 2s
Wymagania: 18 Magia, Tarcza przeciw zaklęciom

Oczyszczenie many

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Oczyszczenie many

Mag poświęca własną manę, by odebrać manę pobliskim wrogom.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 40
Ponowne użycie: 20s
Wymagania: 18 Magia, Wyssanie many

Wyssanie energii

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Wyssanie energii

Gdy ten tryb jest aktywny, mag wchłania energię entropii i rozkładu ze wszystkich pobliskich zwłok przeciwników, odnawiając swą manę.

Podtrzymywana
Zasięg: Postać
Podtrzymanie: 45
Zmęczenie: 5%
Ponowne użycie: 10s
Wymagania: 20 Magia, Żywa bomba

Pole siłowe

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Pole siłowe

Rzucający zaklęcie otacza cel telekinetyczną barierą. Cel staje się niewrażliwy na ataki i przez okres aktywności zaklęcia nie odnosi żadnych obrażeń. Nie może się jednak poruszać. Zaklęcie może razić sprzymierzeńców.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 40
Ponowne użycie: 30s
Wymagania: 18 Magia, Umysłowe uderzenie


Zaklęcia III-ego poziomu

Ochrona antymagiczna

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Ochrona antymagiczna

Mag na krótki czas osłania cel przed wszystkimi zaklęciami i efektami magicznymi, zarówno wrogimi, jak i przyjaznymi.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 40
Ponowne użycie: 30s
Wymagania: 25 Magia, Rozproszenie magii

Potęga zaklęć

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Potęga zaklęć

W tym trybie czarodzieja przepełnia magiczna energia, czyniąc jego zaklęcia silniejszymi. Powoduje to jednak szybsze zużycie many i spowolnienie jej regeneracji.

Podtrzymywana
Zasięg: Postać
Podtrzymanie: 60
Zmęczenie: 5%
Ponowne użycie: 10s
Wymagania: 25 Magia, Oczyszczenie many

Zaraźliwa żywa bomba

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Zaraźliwa żywa bomba

Rzucający zaklęcie wprowadza w krwiobieg celu żrącą truciznę, zadającą naturalne obrażenia. Jeżeli cel umrze, gdy trucizna nie przestała jeszcze działać, jego ciało eksploduje, zadając obrażenia znajdującym się w pobliżu istotom. Choć zaklęcie to związane jest z Żywą bombą, magia, na której oba zaklęcia się opierają nie oddziałuje na siebie wzajemnie. Dlatego cel nie może stać się ofiarą obu jednocześnie. Może razić sprzymierzeńców.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 40
Ponowne użycie: 40s
Wymagania: 25 Magia, Wyssanie energii

Broń telekinetyczna

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Broń telekinetyczna

W tym trybie rzucający napełnia broń członków drużyny energia telekinetyczną, która ułatwia przebijanie pancerza. Premia do przebijania pancerza zależna jest od siły zaklęć maga i umożliwia zadawanie większych obrażeń ciężko opancerzonym przeciwnikom.

Podtrzymywana
Zasięg: Sprzymierzeńcy
Podtrzymanie: 50
Zmęczenie: 5%
Ponowne użycie: 5s
Wymagania: 23 Magia, Pole siłowe


Zaklęcia IV-ego poziomu

Wybuch antymagii

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Wybuch antymagii

Wybuch energii eliminuje wszystkie usuwalne efekty magiczne w okolicy, zarówno wrogie, jak i przyjazne.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 40
Ponowne użycie: 30s
Wymagania: 33 Magia, Ochrona antymagiczna

Uderzenie many

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Uderzenie many

Rzucający zaklęcie wykorzystuje swoje rezerwy energii magicznej, by odebrać przeciwnikom całą manę. Otrzymują oni także obrażenia duchowe proporcjonalne do ilości utraconej many.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 50
Ponowne użycie: 40s
Wymagania: 33 Magia, Potęga zaklęć

Ożywienie zmarłych

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Ożywienie zmarłych

Rzucający wykorzystuje zwłoki poległego wroga, aby przywołać szkieletowego sługę, który przez krótki czas walczy u boku drużyny. Będąc jednak marionetką rzucającego, szkielet nie będzie używał żadnych zaklęć ani talentów, jeśli nie zostanie specjalnie poinstruowany.

Podtrzymywana
Zasięg: Postać
Podtrzymanie: 80
Zmęczenie: 10%
Ponowne użycie: 60s
Wymagania: 33 Magia, Zaraźliwa żywa bomba

Miażdżące więzienie

cRPG - Dragon Age: Początek - Zaklęcia - Miażdżące więzienie

Rzucający zaklęcie zamyka cel w kurczącej się klatce telekinetycznej siły, zadając obrażenia duchowe i miażdżąc istoty, które skamieniały lub zamarzły.

Włączana
Zasięg: Średni
Koszt użycia: 60
Ponowne użycie: 60s
Wymagania: 30 Magia, Broń telekinetyczna


Profil redaktora Mrozie


Opublikowano:


Solucja i poradnik do gry Dragon Age: Początek

Solucja: Spis treści - lokacje, zadania, mapy

Poradnik: AtrybutyBestiariuszDLCDoświadczenieKlasyKodeksPochodzenieRasySpecjalizacjeŚwiatTalentyTowarzyszeUmiejętnościZaklęcia