Łuki

Vademecum gry TES V: Skyrim

W Skyrimie można natknąć się na wiele różnych egzemplarzy łuków. Najłatwiej podzielić je przez wzgląd na materiał, z jakiego są wykonane, a także dodatkowych cech jak sposób czaru zaklętego w broni. Niniejszy artykuł prezentuje wszystkie "zwykłe" łuki z gry, które można znaleźć w wielu losowych miejscach, ale też w ofercie wielu kowali i kupców.

Poniższe zestawienia przedstawiają następujące informacje:

  • Domyślny obraz przedmiotu.
  • Nazwę przedmiotu oraz opis cech specjalnych (w przypadku przedmiotów umagicznionych).
  • Wagę przedmiotu.
  • Domyślną wartość przedmiotu, która może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez ciebie umiejętności oraz perków.
  • Domyślną wartość obrażeń, jakie zadaje dana broń. Także i w tym wypadku faktyczna wartość w grze może się różnić od poniższej, ponieważ wpływ na nią mają również umiejętności oraz perki bohatera.
  • Poziom, od którego dany przedmiot można losowo znaleźć w formie łupu lub w asortymencie rozmaitych kupców.

Dla możliwości łatwiejszego porównania przedmiotów artykuł został podzielony na dwie części: łuki zwykłe oraz magiczne.

Łuki zwykłe

Obraz Nazwa i opis Waga Wartość Pancerz Poziom
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski łuk Cesarski łuk 8 90 9 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny łuk Daedryczny łuk 18 2500 19 48
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Długi łuk Długi łuk 5 30 6 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy łuk Ebonowy łuk 16 470 17 32
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - ELfi łuk Elfi łuk 12 470 13 12
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Falmerski łuk Falmerski łuk 15 135 12 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Giętki falmerski łuk Giętki falmerski łuk 20 410 15 18
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Giętki pradawny norski łuk Giętki pradawny norski łuk 18 235 14 -6
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki łuk Krasnoludzki łuk 10 270 12 12
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Łuk myśliwski Łuk myśliwski 7 50 7 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Łuk Renegatów Łuk Renegatów 11 145 12 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Łuk z kości smoka Łuk z kości smoka
(Dawnguard)
20 2725 20 -
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Norski łuk Norski łuk
(Dragonborn)
11 580 13 18
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy łuk Orkowy łuk 9 150 10 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Pradawny norski łuk Pradawny norski łuk 12 45 8 -6
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Stalhrimowy łuk Stalhrimowy łuk
(Dragonborn)
15 1800 17 35
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany łuk Szklany łuk 14 820 15 36

Łuki magiczne

Obraz Nazwa i opis Waga Wartość Obrażenia Poziom
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Błogosławiony cesarski łuk Błogosławiony cesarski łuk
Nieumarli do 3 poziomu uciekają przez 30 s.
8 154 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Błogosławiony myśliwski łuk Błogosławiony myśliwski łuk
Nieumarli do 3 poziomu uciekają przez 30 s.
7 172 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk dreszczy Cesarski luk dreszczy
Zadaje 5 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
8 143 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk drążenia Cesarski luk drążenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od magii.
8 172 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk dusz Cesarski luk dusz
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 3 s.
8 145 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk iskier Cesarski luk iskier
Cel otrzymuje 5 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
8 144 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk letargu Cesarski luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
8 447 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk lodu Cesarski luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
8 385 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk mrozu Cesarski luk mrozu
Zadaje 10 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
8 262 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk niepokoju Cesarski luk niepokoju
Potwory i ludzie do 5 poziomu uciekają przez 30 s.
8 118 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk porażenia Cesarski luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
8 386 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk skwaru Cesarski luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
8 221 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk spopielenia Cesarski luk spopielenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
8 158 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk spętania duszy Cesarski luk spętania duszy
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 5 s.
8 245 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk strachu Cesarski luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
8 214 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk tchórzostwa Cesarski luk tchórzostwa
Potwory i ludzie do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
8 159 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk umniejszania Cesarski luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
8 481 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk wiązania Cesarski luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
8 347 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk wysysania Cesarski luk wysysania
Zadaje 20 pkt obrażeń od magii.
8 324 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk wyładowania Cesarski luk wyładowania
Cel otrzymuje 10 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
8 264 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk zmęczenia Cesarski luk zmęczenia
Zadaje 5 pkt obrażeń do kondycji.
8 162 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk znużenia Cesarski luk znużenia
Zadaje 10 pkt obrażeń do kondycji.
8 303 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Cesarski luk żaru Cesarski luk żaru
Zadaje 5 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
8 98 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny cesarski łuk Czcigodny cesarski łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
8 527 9 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny elfi łuk Czcigodny elfi łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
12 660 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny krasnoludzki łuk Czcigodny krasnoludzki łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
10 590 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny myśliwski łuk Czcigodny myśliwski łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
7 545 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny orkowy łuk Czcigodny orkowy łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
9 645 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Czcigodny szklany łuk Czcigodny szklany łuk
Nieumarli do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
14 782 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk apatii Daedryczny luk apatii
Zadaje 25 pkt obrażeń do kondycji.
18 1588 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk burzy Daedryczny luk burzy
Cel otrzymuje 30 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
18 1610 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk błyskawic Daedryczny luk błyskawic
Cel otrzymuje 25 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
18 1481 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk grozy Daedryczny luk grozy
Potwory i ludzie do 16 poziomu uciekają przez 30 s.
18 1401 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk inferna Daedryczny luk inferna
Zadaje 30 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
18 1538 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk ognia Daedryczny luk ognia
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
18 1309 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk oszołomienia Daedryczny luk oszołomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 2 s.
18 1387 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk piorunów Daedryczny luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
18 1355 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk potępienia Daedryczny luk potępienia
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 20 s.
18 1663 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk pożogi Daedryczny luk pożogi
Zadaje 25 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
18 1423 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk przegnania Daedryczny luk przegnania
Przyzwane daedry do 20 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
18 3117 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk przekleństwa Daedryczny luk przekleństwa
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 15 s.
18 1487 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk rozpaczy Daedryczny luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
18 1295 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk skamienienia Daedryczny luk skamienienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 6 s.
18 2147 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk trwogi Daedryczny luk trwogi
Potwory i ludzie do 20 poziomu uciekają przez 30 s.
18 1524 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk unieruchomienia Daedryczny luk unieruchomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 4 s.
18 1758 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk unieważnienia Daedryczny luk unieważnienia
Zadaje 60 pkt obrażeń od magii.
18 1813 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk unlodustwienia Daedryczny luk unlodustwienia
Przyzwane daedry do 36 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
18 4944 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk uszczuplenia sił Daedryczny luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
18 1485 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk wrogości Daedryczny luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
18 1315 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk wycieńczenia Daedryczny luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
18 1438 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk wyczerpania Daedryczny luk wyczerpania
Zadaje 30 pkt obrażeń do kondycji.
18 1740 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk wypędzenia Daedryczny luk wypędzenia
Przyzwane daedry do 12 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
18 2222 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk zamarzania Daedryczny luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
18 1352 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk zamieci Daedryczny luk zamieci
Zadaje 25 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
18 1478 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk zimy Daedryczny luk zimy
Zadaje 30 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
18 1605 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Daedryczny luk zmniejszenia sił Daedryczny luk zmniejszenia sił
Zadaje 50 pkt obrażeń od magii.
18 1648 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk apatii Ebonowy luk apatii
Zadaje 25 pkt obrażeń do kondycji.
16 1217 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk burzy Ebonowy luk burzy
Cel otrzymuje 30 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
16 1239 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk błyskawic Ebonowy luk błyskawic
Cel otrzymuje 25 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
16 1110 17 1
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk grozy Ebonowy luk grozy
Potwory i ludzie do 16 poziomu uciekają przez 30 s.
16 1030 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk inferna Ebonowy luk inferna
Zadaje 30 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
16 1167 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk ognia Ebonowy luk ognia
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
16 938 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk oszołomienia Ebonowy luk oszołomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 2 s.
16 1016 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk piorunów Ebonowy luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
16 984 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk potępienia Ebonowy luk potępienia
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 20 s.
16 1292 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk pożogi Ebonowy luk pożogi
Zadaje 25 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
16 1052 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk przegnania Ebonowy luk przegnania
Przyzwane daedry do 20 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
16 2746 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk przekleństwa Ebonowy luk przekleństwa
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 15 s.
16 1116 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk rozpaczy Ebonowy luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
16 924 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk skamienienia Ebonowy luk skamienienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 6 s.
16 1776 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk trwogi Ebonowy luk trwogi
Potwory i ludzie do 20 poziomu uciekają przez 30 s.
16 1153 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk unieruchomienia Ebonowy luk unieruchomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 4 s.
16 1387 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk unieważnienia Ebonowy luk unieważnienia
Zadaje 60 pkt obrażeń od magii.
16 1442 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk unlodustwienia Ebonowy luk unlodustwienia
Przyzwane daedry do 36 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
16 4573 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk uszczuplenia sił Ebonowy luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
16 1114 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk wrogości Ebonowy luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
16 944 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk wycieńczenia Ebonowy luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
16 1067 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk wyczerpania Ebonowy luk wyczerpania
Zadaje 30 pkt obrażeń do kondycji.
16 1369 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk wypędzenia Ebonowy luk wypędzenia
Przyzwane daedry do 12 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
16 1851 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk zamarzania Ebonowy luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
16 981 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk zamieci Ebonowy luk zamieci
Zadaje 25 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
16 1107 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk zimy Ebonowy luk zimy
Zadaje 30 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
16 1234 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Ebonowy luk zmniejszenia sił Ebonowy luk zmniejszenia sił
Zadaje 50 pkt obrażeń od magii.
16 1277 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk apatii Elfi luk apatii
Zadaje 25 pkt obrażeń do kondycji.
12 878 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk błyskawic Elfi luk błyskawic
Cel otrzymuje 25 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
12 771 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk grozy Elfi luk grozy
Potwory i ludzie do 16 poziomu uciekają przez 30 s.
12 691 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk letargu Elfi luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
12 580 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk lodu Elfi luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
12 518 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk ognia Elfi luk ognia
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
12 599 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk oszołomienia Elfi luk oszołomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 2 s.
12 677 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk piorunów Elfi luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
12 645 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk porażenia Elfi luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
12 519 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk pożogi Elfi luk pożogi
Zadaje 25 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
12 713 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk przegnania Elfi luk przegnania
Przyzwane daedry do 20 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
12 2407 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk przekleństwa Elfi luk przekleństwa
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 15 s.
12 777 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk rozpaczy Elfi luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
12 585 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk skwaru Elfi luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
12 486 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk strachu Elfi luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
12 479 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk umniejszania Elfi luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
12 614 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk unieruchomienia Elfi luk unieruchomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 4 s.
12 1048 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk uszczuplenia sił Elfi luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
12 775 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk wiązania Elfi luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
12 480 13 20
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk wrogości Elfi luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
12 605 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk wycieńczenia Elfi luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
12 728 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk wypędzenia Elfi luk wypędzenia
Przyzwane daedry do 12 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
12 1512 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk zamarzania Elfi luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
12 642 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk zamieci Elfi luk zamieci
Zadaje 25 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
12 768 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Elfi luk zmniejszenia sił Elfi luk zmniejszenia sił
Zadaje 50 pkt obrażeń od magii.
12 938 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk letargu Krasnoludzki luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
10 510 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk lodu Krasnoludzki luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
10 448 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk mrozu Krasnoludzki luk mrozu
Zadaje 10 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
10 325 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk piorunów Krasnoludzki luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
10 575 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk porażenia Krasnoludzki luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
10 449 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk płomieni Krasnoludzki luk płomieni
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
10 529 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk rozpaczy Krasnoludzki luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
10 515 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk skwaru Krasnoludzki luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
10 416 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk spopielenia Krasnoludzki luk spopielenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
10 305 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk spętania duszy Krasnoludzki luk spętania duszy
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 5 s.
10 308 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk strachu Krasnoludzki luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
10 409 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk tchórzostwa Krasnoludzki luk tchórzostwa
Potwory i ludzie do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
10 306 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk umniejszania Krasnoludzki luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
10 544 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk uszczuplenia sił Krasnoludzki luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
10 705 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk wiązania Krasnoludzki luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
10 410 12 15
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk wrogości Krasnoludzki luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
10 535 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk wycieńczenia Krasnoludzki luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
10 658 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk wysysania Krasnoludzki luk wysysania
Zadaje 20 pkt obrażeń od magii.
10 387 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk wyładowania Krasnoludzki luk wyładowania
Cel otrzymuje 10 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
10 327 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk zamarzania Krasnoludzki luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
10 572 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Krasnoludzki luk znużenia Krasnoludzki luk znużenia
Zadaje 10 pkt obrażeń do kondycji.
10 366 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk dreszczy Myśliwski luk dreszczy
Zadaje 5 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
7 161 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk drążenia Myśliwski luk drążenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od magii.
7 190 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk dusz Myśliwski luk dusz
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 3 s.
7 163 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk iskier Myśliwski luk iskier
Cel otrzymuje 5 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
7 162 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk letargu Myśliwski luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
7 465 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk lodu Myśliwski luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
7 403 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk mrozu Myśliwski luk mrozu
Zadaje 10 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
7 280 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk niepokoju Myśliwski luk niepokoju
Potwory i ludzie do 5 poziomu uciekają przez 30 s.
7 136 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk porażenia Myśliwski luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
7 404 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk skwaru Myśliwski luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
7 239 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk spopielenia Myśliwski luk spopielenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
7 176 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk spętania duszy Myśliwski luk spętania duszy
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 5 s.
7 263 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk strachu Myśliwski luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
7 232 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk tchórzostwa Myśliwski luk tchórzostwa
Potwory i ludzie do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
7 177 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk umniejszania Myśliwski luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
7 499 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk wiązania Myśliwski luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
7 365 7 7
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk wysysania Myśliwski luk wysysania
Zadaje 20 pkt obrażeń od magii.
7 342 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk wyładowania Myśliwski luk wyładowania
Cel otrzymuje 10 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
7 282 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk zmęczenia Myśliwski luk zmęczenia
Zadaje 5 pkt obrażeń do kondycji.
7 180 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk znużenia Myśliwski luk znużenia
Zadaje 10 pkt obrażeń do kondycji.
7 321 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Myśliwski luk żaru Myśliwski luk żaru
Zadaje 5 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
7 116 7 3
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk letargu Orkowy luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
9 565 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk lodu Orkowy luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
9 503 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk mrozu Orkowy luk mrozu
Zadaje 10 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
9 380 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk piorunów Orkowy luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
9 630 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk porażenia Orkowy luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
9 504 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk płomieni Orkowy luk płomieni
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
9 584 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk rozpaczy Orkowy luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
9 570 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk skwaru Orkowy luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
9 471 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk spopielenia Orkowy luk spopielenia
Zadaje 10 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
9 360 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk spętania duszy Orkowy luk spętania duszy
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 5 s.
9 363 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk strachu Orkowy luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
9 464 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk tchórzostwa Orkowy luk tchórzostwa
Potwory i ludzie do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
9 361 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk umniejszania Orkowy luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
9 599 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk uszczuplenia sił Orkowy luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
9 760 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk wiązania Orkowy luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
9 465 10 9
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk wrogości Orkowy luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
9 590 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk wycieńczenia Orkowy luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
9 713 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk wysysania Orkowy luk wysysania
Zadaje 20 pkt obrażeń od magii.
9 442 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk wyładowania Orkowy luk wyładowania
Cel otrzymuje 10 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
9 382 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk zamarzania Orkowy luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
9 627 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Orkowy luk znużenia Orkowy luk znużenia
Zadaje 10 pkt obrażeń do kondycji.
9 421 10 8
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony daedryczny łuk Poświęcony daedryczny łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
18 1648 19 47
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony ebonowy łuk Poświęcony ebonowy łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
16 1277 17 37
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony elfi łuk Poświęcony elfi łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
12 938 13 22
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony krasnoludzki łuk Poświęcony krasnoludzki łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
10 868 12 17
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony orkowy łuk Poświęcony orkowy łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
9 923 10 11
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Poświęcony szklany łuk Poświęcony szklany łuk
Nieumarli do 21 poziomu uciekają przez 30 s.
14 1060 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk apatii Szklany luk apatii
Zadaje 25 pkt obrażeń do kondycji.
14 1000 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk błyskawic Szklany luk błyskawic
Cel otrzymuje 25 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
14 893 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk grozy Szklany luk grozy
Potwory i ludzie do 16 poziomu uciekają przez 30 s.
14 813 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk letargu Szklany luk letargu
Zadaje 15 pkt obrażeń do kondycji.
14 702 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk lodu Szklany luk lodu
Zadaje 15 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
14 640 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk ognia Szklany luk ognia
Zadaje 20 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
14 721 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk oszołomienia Szklany luk oszołomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 2 s.
14 799 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk piorunów Szklany luk piorunów
Cel otrzymuje 20 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
14 767 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk porażenia Szklany luk porażenia
Cel otrzymuje 15 pkt obrażeń od porażenia i o połowę mniej od magii.
14 641 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk pożogi Szklany luk pożogi
Zadaje 25 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
14 835 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk przegnania Szklany luk przegnania
Przyzwane daedry do 20 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
14 2529 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk przekleństwa Szklany luk przekleństwa
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 15 s.
14 899 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk rozpaczy Szklany luk rozpaczy
Potwory i ludzie do 13 poziomu uciekają przez 30 s.
14 707 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk skwaru Szklany luk skwaru
Zadaje 15 pkt obrażeń od ognia. Płonące cele otrzymują dodatkowe obrażenia.
14 608 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk strachu Szklany luk strachu
Potwory i ludzie do 10 poziomu uciekają przez 30 s.
14 601 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk umniejszania Szklany luk umniejszania
Zadaje 30 pkt obrażeń od magii.
14 736 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk unieruchomienia Szklany luk unieruchomienia
Szansa na sparaliżowanie celu na 4 s.
14 1170 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk uszczuplenia sił Szklany luk uszczuplenia sił
Zadaje 40 pkt obrażeń od magii.
14 897 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk wiązania Szklany luk wiązania
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 7 s.
14 602 15 28
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk wrogości Szklany luk wrogości
Napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w ciągu 10 s.
14 727 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk wycieńczenia Szklany luk wycieńczenia
Zadaje 20 pkt obrażeń do kondycji.
14 850 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk wypędzenia Szklany luk wypędzenia
Przyzwane daedry do 12 poziomu są odsyłane z powrotem do Otchłani
14 1634 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk zamarzania Szklany luk zamarzania
Zadaje 20 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
14 764 15 31
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk zamieci Szklany luk zamieci
Zadaje 25 pkt obrażeń od zimna do zdrowia i kondycji.
14 890 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szklany luk zmniejszenia sił Szklany luk zmniejszenia sił
Zadaje 50 pkt obrażeń od magii.
14 1060 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szlachetny daedryczny łuk Szlachetny daedryczny łuk
Nieumarli do 30 poziomu uciekają przez 30 s.
18 1965 19 50
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szlachetny ebonowy łuk Szlachetny ebonowy łuk
Nieumarli do 30 poziomu uciekają przez 30 s.
16 1594 17 40
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szlachetny elfi łuk Szlachetny elfi łuk
Nieumarli do 30 poziomu uciekają przez 30 s.
12 1255 13 25
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Szlachetny szklany łuk Szlachetny szklany łuk
Nieumarli do 30 poziomu uciekają przez 30 s.
14 1377 15 34
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - święty daedryczny łuk Święty daedryczny łuk
Nieumarli do 40 poziomu uciekają przez 30 s.
18 2319 19 53
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - święty ebonowy łuk Święty ebonowy łuk
Nieumarli do 40 poziomu uciekają przez 30 s.
16 1948 17 43
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Uświęcony cesarski łuk Uświęcony cesarski łuk
Nieumarli do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
8 311 9 4
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Uświęcony krasnoludzki łuk Uświęcony krasnoludzki łuk
Nieumarli do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
10 374 12 13
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Uświęcony myśliwski łuk Uświęcony myśliwski łuk
Nieumarli do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
7 329 7 5
Gry PC - Vademecum - TES V: Skyrim - Ekwipunek - Broń - Łuki - Uświęcony orkowy łuk Uświęcony orkowy łuk
Nieumarli do 7 poziomu uciekają przez 30 s.
9 429 10 8

Mrozie


Opublikowano:

Zobacz komentarze ()
Ostatnia aktualizacja:


Komentarze

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.