Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/30/16 in all areas

  1. 1 point
    Smyrofon/tablet. Częściej to pierwsze, bo zawsze jest w pobliżu.
  2. 1 point
    A ja zaczęłam czytam książkę Dana Simmonsa The fifth heart po rosyjsku, bo u nas jeszcze nie wydano. Czytanie po rosyjsku jest genialne bo np ten ebook kosztuje mnie 10,50 zł