§1. Prawa autorskie

1.1 Wszystkie artykuły i zamieszczone w nich grafiki są własnością portalu internetowego "EnklawaNetwork.pl" i nie mogą być rozpowszechniane w internecie bez pisemnej zgody administracji EnklawaNetwork.pl.

1.2 Niektóre logotypy, znaki towarowe, okładki gier i książek oraz obrazy zamieszczone w galerii są publikowane tylko w celu informacyjnym i należą do ich prawowitych właścicieli.

§2. Postanowienia ogólne

2.1 Poniższy regulamin obowiązuje na stronie głównej portalu, wszystkich jego podstronach i forum.

2.2 Przed ukończeniem rejestracji każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z poniższym regulaminem. Rejestrując się, użytkownik świadomie godzi się na przestrzeganie jego postanowień oraz poniesienie konsekwencji w wypadku jego łamania, które zostały opisane w punkcie 6.

2.3 Założenie konta gwarantuje użytkownikowi możliwość pisania komentarzy, udzielania się na forum, a także brania udziału w konkursach organizowanych przez portal EnklawaNetwork.pl.

2.4 Administracja portalu EnklawaNetwork.pl zastrzega sobie prawo do decydującego głosu w sprawach spornych, a także do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania portalu oraz forum.

2.5 Każdy użytkownik portalu EnklawaNework.pl samodzielnie odpowiada za treść swoich wypowiedzi. Administracja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypowiedzi zamieszczonych w komentarzach lub wiadomościach na forum.

2.6 Podejmowanie decyzji w sprawach łamania regulaminu w obrębie portalu EnklawaNetwork.pl leży w zakresie obowiązków administracji portalu lub osób przezeń wyznaczonych do pełnienia tej funkcji, tzw. "moderatorów".

2.7 Podejmowanie decyzji w sprawach łamania regulaminu na forum leży w zakresie "moderatora" danego forum. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji moderatora. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji administracji.

§3. Rejestracja konta, ustawienia awatara, sygnaturki

3.1 Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto, które obowiązuje zarówno w części głównej portalu, jak i na jego forum. Posiadanie więcej niż jednego konta grozi zbanowaniem (zablokowaniem) wszystkich utworzonych kont. Korzystanie z dwóch lub więcej kont za pomocą jednego komputera jest dozwolone tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania o tym fakcie administracji forum.

3.2 Awatar i forumowa sygnaturka nie mogą zawierać treści obrażających administrację, moderatorów lub innych użytkowników portalu EnklawaNetwork.pl. Nie mogą także zawierać treści rasistowskich, nazistowskich, pornograficznych oraz innych, których publikowanie jest zabronione przez polskie prawo. W wypadku niezastosowania się do tego punktu, administrator lub moderator ma prawo zmodyfikować lub usunąć danego awatara bądź sygnaturkę.

3.3 Zabrania się publikacji w sygnaturkach na forum linków odwołujących się do stron o tematyce RPG/fantastycznej bez wiedzy administracji portalu EnklawaNetwork.pl. Wyjątek stanowi pole "strona domowa" w profilu użytkownika.

3.4 Zabrania się publikacji w jakimkolwiek miejscu portalu lub forum linków do stron o treściach rasistowskich, nazistowskich, pornograficznych lub innych, mogących razić innych użytkowników portalu lub łamiących polskie prawo.

§4. Ogólne zasady pisania komentarzy oraz wiadomości na forum

4.1 Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby pisane przez niego wiadomości i komentarze były zgodne z poprawną polszczyzną.

4.2 Użytkownik ma obowiązek zadbać, by pisane przez niego wiadomości i komentarze były zgodne z tematem dyskusji, miały logiczny sens, a także nie łamały powszechnie przyjętych norm kultury. Niezastosowanie się do tego punktu może grozić ostrzeżeniem ze strony administratora lub moderatora.

4.3 Użytkownik jest zobowiązany do edytowania swoich wiadomości na forum. Zabrania się pisania wiadomości pod wiadomością w odstępie mniejszym niż 24 godziny.

4.4 Użytkownik ma obowiązek umieszczania nowych tematów w odpowiednich działach forum.

4.5 Nazwa forumowych tematów powinna dokładnie opisywać poruszany problem.

4.6 Zabrania się zakładania na forum tematów o identycznym lub podobnym przeznaczeniu co już utworzone. Administrator lub moderator ma prawo zamknąć lub usunąć temat, który uważa za powielony.

4.7 Zabrania się wypisywania w wiadomościach i komentarzach treści mogących razić czyjąś godność, uczucia religijne oraz umieszczania linków lub obrazów o treści rasistowskiej, nazistowskiej, pornograficznej lub innej, łamiącej polskie prawo.

4.8 Zabrania się kasowania moderatorskich wpisów do wiadomości.

§5. Zasady wysyłania newsów/artykułów

5.1 Każdy nadesłany news lub artykuł staje się integralną częścią portalu EnklawaNetwork.pl i nie podlega usunięciu bez pisemnej zgody administracji portalu.

5.2 Użytkownik nie może publikować wysłanego wcześniej tekstu w żadnym innym polskim serwisie o podobnej tematyce bez zgody administracji portalu EnklawaNetwork.pl.

5.3 Portal EnklawaNetwork.pl zobowiązuje się nigdy nie usuwać informacji o autorze w publikowanym artykule.

§6. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu

6.1 Administrator lub moderator ma prawo upomnieć użytkownika ostrzeżeniem w wypadku rażącego łamania regulaminu. W wypadku szczególnie permanentnego łamania regulaminu, administrator lub moderator może również tymczasowo zawiesić możliwość pisania wiadomości, nałożyć konieczność moderacji wiadomości, a nawet zbanować (zablokować) konto użytkownika, co jest równoznaczne m.in. z uniemożliwieniem brania udziału w konkursach oraz uniemożliwieniem komentowania wiadomości.

6.2 W wypadku zauważenia poprawy zachowania danego użytkownika w okresie 2 tygodni od otrzymania ostrzeżenia, jego ostrzeżenie zostanie anulowane. W wypadku moderacji wiadomości, ograniczenie uprawnień może zostać anulowane po okresie miesiąca. W wypadku banicji nie ma możliwości anulowania kary.

6.3 Każdy użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji moderatora, pisząc do administratora PW (Prywatną Wiadomość) z dokładnym opisem sytuacji. Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje administrator.

6.4 Wskutek otrzymania 3 uzasadnionych skarg, moderator zostaje odwołany ze swojej funkcji.

§7. Postanowienia końcowe

7.1 Administracja portalu EnklawaNetwork.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. Informacja o zmianach zostanie każdorazowo opublikowana na łamach portalu EnklawaNetwork.pl.