Jump to content

Quo vadis D&D?


Sir Jedi

Recommended Posts

Dok?d zmierza najpopularniejszy system RPG? Do totalnej komercji czy mo?e to ?wietnych uproszcze?? Nie tak dawno Firma Wizards of the Coast przedstawi?a dwa albumy zapowiadaj?ce now?, czwart? edycj? Dungeons and Dragons. Galeri? ilustracji z obu podr?czników mo?ecie zobaczy? tutaj: Races and Classes oraz Worlds and Monsters.

Po necie chodz? plotki ?e w nowej edycji zabraknie miejsca dla... gnomów, jednej z podstawowych ras D&D. Specjalistów od "wybuchowej" technologii maj? zast?pi? Smokoludzie. Mówi si? równie? o braku Aasimarów. Now? profesj? do wyboru b?dzie Warlord czyli Czarnoksi??nik.

Co o Tym wszystkim s?dzicie? Zapowiada si? wielki powrót poprzednich edycji D&D, czy mo?e to normalna droga ewolucji?

Link to comment
Share on other sites

Ja naprawd? nie rozumiem PO CO wyrzuca? gnomów i Aesimarów na rzecz jakich? smokoludzi czy ludzi-smoków... Taki zabieg tylko wzbudzi wrzenie (negatywne podejrzewam) w?ród graczy. Czy nie mog?y by rasy te istnie? niezale?nie od siebie? Skoro ju? musz? by? smokoludzie, to co przeszkadzaj? w tym gnomy?

Marnie widz? t? now? edycj?... Nigdy nie zrozumiem, po grzyb rezygnowa? z czego? co jest dobre i sprawdzone, zamiast po prostu doda? co? nowego...  >:(

Link to comment
Share on other sites

Mo?liwe, ?e wróci do normy. Ale Shane ma racj? w czym przeszkadzaj? gnomy smokoludziom? Takie troche bez sensu to jest. Mo?na co? doda?, co? zmodyfikowa?, ale wywala? bo b?dzie co? inszego...

I sytuacja mo?e by? podobna do tej z przyk?adu Markusza-> komu? si? spodoba D&D 4, a kto? zostanie przy 3.5. W przypadku HoMM wi?kszo?? graczy zosta?a przy 3 :)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
chodzi mi o ca?e D&D które niekiedy przypomina scenariusz taniego horroru

Si? umie gra? to si? mo?na dobrze bawi?. Zró?nicowanie potworów w D&D daje ogromne mo?liwo?ci MP, gracze nie b?d? si? nudzi? ci?gle klepi?c szczury i szczuro?aki jak to jest w Warhammerze. Je?li za? potwór ci nie pasuje to nikt nie nakazuje ci go umieszcza? w twoim scenariuszu - mo?e przyda si? komu innemu.

btw. szlamy to moi ulubieni podopieczni. Gracze w realu nigdy nie spotkaj? si? z czym? takim i lekko g?upiej? kiedy miecz tnie cia?o potwora nic mu na dobr? spraw? nie szkodz?c.

W 4 edycji aasimerowie zostaj? tylko, ?e b?d? traktowane jak normalne potwory. Ca?e wzburzenie  idzie o fakt, ?e ras? podstawow? sta?y si? diabelstwa a niebianie ju? nie. Gnomy o ile mnie pami?? nie myli te? dosta?y podobn? rol?.

A tu kilka informacji i przypuszcze?:

- zmiany w nowej edycji s? "ewolucyjne" a nie "rewolucyjne" czyli na inn? gr? nie ma co liczy?.

- Bazowym ?wiatem b?dzie jaki? abstrakcyjny, neutralny setting.

- Nastwienie edycji na figurki.

- przy?pieszenie i uproszczenie rozgrywki - krótsze walki, mniej strategii. Podobno ma by? jeden atak w rundzie za czym pójdzie os?abienie magii.

- magia na zasadzie tera?niejszej psioniki.

-wojownik jako klasa ma by? bardziej nastawiony na walk? wybranym na pocz?tku or??em, ka?da bro? ma by? inna pod wzgl?dem ró?nych efektów (wspomniano tylko o uniwersalno?ci miecza, sile miecza dwur?cznego i przebijaniu klasy pancerza przez w?óczni?).

- Magowie maj? by? przydatni nawet po wypstrykaniu czarów. Zapewne wi?za? si? to b?dzie z dalszym os?abieniem magii.

- Walka:

1. Jeden atak. Tak tak ju? s?ysz? te krzyki:D Ale za pomoc? atutów mo?na to wyeliminowa?Very Happy S? walki w dwoma broniami (-5 do testów, -2 do testów, brak kar! - przy trzecim atucie). Za dwa ataki mamy kar? -5 do wszystkich ataków, za trzy -10 do wszystkich.

2. AoO. Nadal istniej? na identycznych zasadach jak teraz. Z tym, ?e akcje, które go prowokuj? zosta?y zaw??one!

3. Dosz?a swift action jedna na rund?. Oprócz tego brak 1.5m kroku oraz przejrzyste zasady. Np.: zwarcie nie powoduje AoO. Trzeba mie? atutu, ?eby wej?? w doskonalsze zwarcie (to pierwsze daje tylko kar? -2 do ataku). Potem jest wybór co robi? w zwarciu - przewraca?, zadawa? obra?enia (na to trzeba wybra? atuty!).

Klasy:

1. Rozwój klas opiera si? na dodatkowych featach i talentach.

Co poziom naprzemiennie dostaje si? atut, potem talent i tak przez 20 poziomów. A talenty s? specjalistyczne dla ka?dej klasy! (dla przyk?adu talenty to: sneak attack, weapon specjalization itp! czyli dawne zdolno?ci klasowe, które mo?emy teraz wybiera? dowolnie!!!).

Magia:

1. W Tome of Battle jest co? co zwie si? Manewrami dost?pne tylko dla klas z tej ksi?gi wprawdzie, ale... Manwery maj? dzia?anie podobne do czarów! Zaklinaj? or?? w ognisty na rund?, wyd?u?aj jego zasi?g, og?uszaj? itp Po prostu co? pi?knego.

Jak do tego doda? ju? oficjalne informacje o rasach, które maj? progres na poziomy, który ??czy si? z awansem w klasie to wychodzi pi?kna kombinacja! Rodzaje broni daj?ce ró?ne mo?liwo?ci (np.: w?ócznia przebijaj?ce pancerze wroga)...

1. Osiem klas podstawowych - Fighter, Cleric, Rogue, Wizard, Ranger, Paladin, Warlock, Warlord

2. Wspólny dla wszystkich klas rozwój, to jest ten sam Bazowy Atak, Rzuty Obronne, Klasa Pancerza. Atuty i talenty mog? to jednak zmieni?.

3. Klasy s? 30 poziomowe.

4. Brak klas presti?owych. Zamiast tego na 11 i 21 poziomie dost?pne sa dodatkowe moce (tzw. paragon path na 11 i heroic destiny na 21).

5. Klasy bardziej zrównowa?one, ca?kowicie zmieniony system czarowania.

6. Ka?da klasa ma swoje moce, które mo?na u?y? at-will (w dowolnej chwili), per encounter (na walk?), per day (na dzie?); dodatkowo magowie i kap?ani dostaj? rytua?y.

7. Magowie nie maj? szkó? i moga bez problemu rzuca? czary w p?ytówkach.

8. W podstawce s? Tieflingi, chocia? to troszk? inna rasa ni? ta z 3.0/3.5. Elfy dziel? si? na elfy i na eladriny, i sa przynajmniej tak wysokie jak ludzie. Halfingi uros?y i dosta?y zapo?yczalsk? cech? kenderów. Gnomy wylecia?y, bo nikt ich nie lubi. Rasy nie posiadaj? ju? darkvision, a krasnoludzy straci?y swoj? kar? do charyzmy. LA te? wylecia?o.

9. Wylatuje pe?na akcja. Co za tym idzie, jezeli masz dwa czy trzy ataki, mo?esz je wykona? przed, jak i po normalnym swoim ruchu.

10. Mniej przedmiotów magicznych. Tworzenie przedmiotów nie wymaga te? p?acenia w pedekach.

11. Wylecia?y wszystkie zdolno?ci zabijaj?ce z miejsca, jak wszelkie paluchy ?mierci czy podobne.

12. Prawie ka?dy czar wymaga rzutu na trafienie, i mo?na zada? nim krytyka. Tarcze wi?c broni? przed kula ognist?.

13. Walki na wi?ksz? skal?. 4 osobowa grupa 1-szo poziomowych bohaterów powinna sobie poradzi? z paczk? 12 goblinów.

14. Challenge Rating posz?o w piach.

15. B?dzie najprawdopodobniej walka spo?eczna.

16. Zmiana w charakterach. Najprawdopodobniej b?d? tylko trzy - Good, Unaligned, Evil. Paladyn nie musi by? dobry.

17. Lista umiej?tno?ci skróci si? o po?ow?.

Za jakiekolwiek powtórki przepraszam, wybiera?em informacje.

Widz?, ?e mamy tu specjalist? :) Bardzo mi?o - Shane

Link to comment
Share on other sites

  • 14 years later...

One D&D

Przy okazji ogłoszenia w czwartek One D&D, która ma odświeżyć 5e i której premiera ma nastąpić dopiero w 2024 roku (dekadę po premierze 5e), Czarodzieje z Wybrzeża opublikowali pierwszą testową Unearthed Arcana (UA; możliwe, że będzie konieczne zalogowanie się do platformy D&D Beyond) skoncentrowaną na pochodzeniu postaci. W dość obszernym, bo liczącym aż 21 stron, pliku zawarto informacje na temat ras, tła (background) oraz początkowych językach i atutach, a także zamieszczono glosariusz zwracający uwagę na zasady, które zostały zmienione, doprecyzowane lub dodane w stosunku do pierwotnego wydania 5e.

Zaproponowane zmiany nie są rewolucyjne, ale nie są też na pewno kosmetyczne. Skrótowo opisałem je na swoim blogu.

PS: Chciałem dodać to jako nowy temat, ale widzę, że nie ma teraz na forum takiej opcji?

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hm, wygląda na to, że zamierzają z tym jeszcze trochę poeksperymentować? Jak to widzisz?

Cytat

PS: Chciałem dodać to jako nowy temat, ale widzę, że nie ma teraz na forum takiej opcji?

Coś musiało popsuć się z uprawnieniami przy ostatniej aktualizacji forum. Teraz już wszystko powinno działać.

Link to comment
Share on other sites

To raczej ewolucja niż rewolucja. Część proponowanych zmian była już wprowadzona jako opcja w Kociołku Tashy (atut na 1 lvl, premie do cech niezależne od rasy, bazowa szybkość 30 stóp dla wszystkich ras), a niektóre od były znane i stosowane jako zasady domowe (naturalna 1/20). Mocno mieszane uczucia mam co do wrodzonej magii i części ras. Sam pomysł jest ciekawy, ale w kształcie prezentowanym na chwile obecną to pchanie "magicznych ras" do klas  czarujących (dodatkowe komórki czarów i możliwość rzucania czarów spoza klasowej listy czarów). Lepiej by się to sprawdziło jako atut.

PS: widzę, że dodawanie tematów już działa ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

W końcu pojawiła się długo wyczekiwana druga paczka materiałów testowych do One D&D. Jej zawartość zawiera Klasy eksperckie (Bard, Łotr i Łowca), po jednej ścieżce archetypu do każdej z nich i zasady wieloklasowości, a także atuty (dla postaci od 4. poziomu), nowe listy czarów w podziale na rodzaje magii (Wtajemniczeń, Boską i Pierwotną) i rozszerzony glosariusz zawierający opisy elementów mechanicznych, które zostały zmodyfikowane lub dodane w stosunku do pierwotnego wydania z 2014 roku). 

Pojawiła się również obietnica, że w materiałach testowych znajdą się wszystkie klasy i ścieżki archetypów, które z Podręcznika Gracza, nowe i odświeżone wersje zaklęć, atutów, potworów, zasad budowania potyczek, a także właściwości broni dla niektórych klas i system tworzenia "bazy" dla drużyny. Dodatkowo Czarodzieje zapowiedzieli, że w miarę zbierania opinii od graczy będą przedstawiać nowe wersje wcześniej zaprezentowanych elementów materiałów testowych. Całość liczy aż 37 stron!

Sporo pomarudziłem, ale proponowane zmiany w sumie nie są takie straszne ;)

Edited by aniolbezserca
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

WotC pojechało po bandzie. W ubiegły weekend wyciekły projekty nowego OGL (ver. 1.1), które było nastawione na rozwalenie konkurencyjnych biznesów i zniechęcenie ludzi do wchodzenia na KS. WotC w całej swej korporacyjnej mądrości doszło do tego, że podmioty, które generują przychody > 50k będą się musiały to raportować, a jeśli przychody będą powyżej 750k to wówczas będą musiały płacić 20-25% haraczu. Od PRZYCHODU a nie dochodu. Dodatkowo pojawiła się kwestia tego, że WotC miałoby prawo wypowiedzieć licencję i przejąć od twórców ich materiały. Pół biedy gdyby to dotyczyło OD&D, ale to miało dotyczyć do wszystkich edycji "dedeków".

Wiele wydawnictw  zareagowało  tak, że będzie tworzyć własne mechaniki (modyfikacje) oraz OGL do nich, a WotC może się udławić swoje. Critical Role, które siedzi w kieszeni WotC dało między wierszami do zrozumienia, że nie lubią tego (bo sami zaczęli tworzyć duże niezależne rzeczy). Masa ludzi porezygnowała z subskrypcji na D&DBeyond. Ostatecznie WotC wydało dość żenujące oświadczenie, że wszystko co rezygnowała to dla dobra fandomu, żeby bronić inkluzwyności przed hejtem i wyzyskiem złych korpo (chędożeni hipokryci),a le między wierszami dali do zrozumienia, że będą działać, ale nie na tak wielką skalę.

 

Narychotwałem list do CEO WotC ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Link to comment
Share on other sites

Czytałem co nieco o tym. Dość dziwny zabieg. Jednocześnie zamknęłi kilka studiów tworzących gry w oparciu o licencję D&D. Ewidentnie skalują biznes w dół.

Niemniej jak pokazuje życie natura nie lubi próżni i Paizo Inc., czyli twórcy Pathfindera, zareagowali stworzeniem Open RPG Creative License. Kto wie, być może będziemy świadkami wielkiej migracji twórców...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Zastanawia mnie, że tam nikomu, ale to absolutnie nikomu decyzyjnemu nie zapaliła się lampka, jakie to może przynieść szkody wizerunkowe? Przecież teraz, nawet jeśli wszystko pozostanie po staremu, każdy twórca contentu dwa razy się zastanowi nad korzystaniem z SRD, ponieważ jeśli WotC raz odstawiło taki numer, to pewnie wróci do pomysłu za jakiś czas. A wystarczyło skorzystać z przywileju milczenia...

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...