Cechy

Przewodnik gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów

W czasie walk i poza nimi Geralt będzie musiał zmierzyć się z wieloma trudnymi sytuacjami. O jego stanie fizycznym i mentalnym świadczy szereg parametrów, spośród których można wyróźnić 5 najważniejszych cech - obrażenia, zbroję, żywotność, wigor oraz adrenalinę.

Obrażenia

Liczba określająca siłę, z jaką wiedźmin zadaje ciosy. Zależy głównie od uzbrojenia oraz posiadanych zdolności. Obrażenia często podane są jako dwie liczby, np. 5 – 10. Pierwsza z nich określa obrażenia minimalne, druga - maksymalne. Czasami obrażenia wyrażone są w procentach, oznacza to, że dany przedmiot podwyższa dotychczas zadawane obrażenie o podany procent.

Zbroja

Zbroja – lub inaczej redukcja obrażeń – to liczba, która odejmowana jest od obrażeń zadawanych Geraltowi. Redukcja obrażeń wyrażona jest czasem w procentach. Oznacza to, że dany przedmiot podwyższa dotychczasową redukcję obrażeń o podany procent.

Żywotność

Żywotność – liczba określająca aktualne zdrowie Geralta. Odejmowane są od niej zadane wiedźminowi obrażenia. Jeśli żywotność spadnie do 0, Geralt umiera. Żywotność regeneruje się co sekundę z szybkością wyrażoną przez współczynniki: regeneracja żywotności w walce i regeneracja żywotności poza walką.

Wigor

Odpowiada za rzucanie wiedźmińskich Znaków, możliwość parowania ataków, a także obrażenia zadawane przez Geralta. Jeden punkt wigoru oznacza, że wiedźmin może rzucić jeden Znak lub raz sparować atak. Wraz ze spadkiem wigoru spadają także zadawane przez Geralta obrażenia. Wigor regeneruje się co sekundę z szybkością wyrażoną przez współczynniki: regeneracja wigoru w walce i regeneracja wigoru poza walką.

Adrenalina

Pojawia się na późniejszym etapie gry i odpowiada za specjalne zdolności Geralta. Naładowanie adrenaliny umożliwia uruchomienie danej zdolności. Zależnie od specjalizacji wiedźmina adrenalinę można generować na jeden z trzech sposobów: atakując przeciwników mieczem, rzucając w przeciwników magiczne Znaki albo wykorzystując ładowanie adrenaliny z upływem czasu, gdy Geralt jest pod wpływem zatrucia eliksirami.


Mrozie


Opublikowano:


Komentarze

Ostrzeżenie

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.