Statystyki

Przewodnik gry Wasteland 2

Atrybuty, Cechy, Przymioty oraz Umiejętności dostarczają kluczowe, ale nie jedyne wartości, o jakich warto pamiętać podczas tworzenia i rozwoju postaci w Wasteland 2: Director's Cut. Ważną rolę - przede wszystkim na polach bitew - odgrywają... cóż, Statystyki, jak trywalnie nazwano poniższe elementy rozgrywki. Mimo wszystko warto się z nimi zapoznać i mieć je na uwadze podczas swoich peregrynacji przez post-apokaliptyczne pustkowia Arizony i Kalifornii.

Punkty Akcji

Punkty Akcji, w skrócie PA, są jednym z kluczowych aspektów rozgrywki na polach post-apokaliptycznych bitew. To ona wyznaczają, co tak naprawdę dany bohater może zrobić podczas pojedynczej tury - bez względu na to, czy chodzi po prostu o przemieszczanie się w celu znalezienia osłony, czy aktywny ostrzał przeciwnika.

Wartość bazowa PA każdej postaci wynosi 3. Można ją jednak znacząco zwiększyć, przeznaczając na to punkty Atrybutów. Każdy bohater uzyska bowiem dodatkowe PA wg przelicznika:

PA odnawiają się w każdej turze. Postać, która zużyje wszystkie swoje PA lub posiada jedynie akcje przewyższające jej aktualną wartość PA, kończy turę, jednak wszystkie zachowane PA przechodzą do następnej tury. To oznacza, że w jednej z kolejnych tur bohater może uzyskać dodatkowy atak.

Przykładowo, jeśli postać posiada 10 PA, w pierwszej turze może użyć tylko dwóch ataków kosztujących 4 PA, natomiast 2 PA przejdą do kolejnej tury. Tym samym w kolejnej turze owa postać będzie posiadać już 10 + 2 PA, a zatem 12 PA, co pozwoli wykonać trzy ataki o koszcie 4 PA.

Na początku gry ataki zużywają niewiele PA, zazwyczaj 3-4 PA, dlatego łatwo zignorować rozwój postaci w kierunku ich maksymalizacji. Z biegiem czasu Team Echo uzyska jednak dostęp do broni strzelającej seriami oraz innych unikatowych "zabawek", których użycie będzie wymagało do 8 PA! To oznacza, że o ile 7-8 PA jest przyzwoita wartością na start każdej postaci skupiającej się na walce, z biegiem czasu warto dobić przynajmniej do 10-12 PA. W przypadku postaci obsługujących karabiny szturmowe i broń ciężka, warto pomyśleć o wykupieniu takich Przymiotów jak Dysparnumerofobia czy Nogi jak z waty.

Premia do szansy na trafienie bronią dystansową

Ten rodzaj premii określa wartość, o jaką zwiększone jest prawdopodobieństwo trafienia wroga bronią dystansową. Jest to wskaźnik bardzo silnie powiązany z poszczególnymi Umiejętnościami bojowymi. Oczywiście szczególną uwagę na niego należy zwrócić w przypadku snajperów oraz postaci posługujących się dowolnym rodzajem karabinu i broni ciężkiej.

W przypadku tego wskaźnika ważną rolę odgrywa dystans pomiędzy Strażnikiem a jego celem. Ponadto bohater może liczyć na 10% premii w przypadku ukrycia się za osłoną oraz 20% premii w przypadku posiadania przewagi wysokościowej nad przeciwnikiem (np. wejście na dach budynku).

Podstawowy wskaźnik premii wynosi 0. Do tej wartości należy doliczyć 1% za każdy 1 pkt Koordynacji.

Premia do szansy na trafienie bronią białą

Analogicznie do wskaźnika powyżej, ten rodzaj premii określa wartość, o jaką zwiększone jest prawdopodobieństwo trafienia wroga bronią białą lub zwykłym ciosem wręcz. Jest to wskaźnik bardzo silnie powiązany z poszczególnymi Umiejętnościami bojowymi. Oczywiście szczególną uwagę na niego należy zwrócić w przypadku postaci posługujących się mieczami, maczugami lub po prostu pięśćmi.

Podstawowy wskaźnik premii wynosi 0. Do tej wartości należy doliczyć 1% za każdy 1 pkt Czujności.

Szansa trafienia krytycznego

Szansa trafienia krytycznego określa prawdopodobieństwo zadania przeciwnikowi dodatkowych obrażeń. Jest ona ściśle powiązana z poziomem Umiejętności postaci, co oznacza, że bohater specjalizujący się w korzystaniu z wybranej broni posiada znacznie większą szansę trafienia krytycznego niż w przypadku pozostałych rodzajów broni. Wyjątkiem jest broń energetyczna, dla której szansa trafienia krytycznego zawsze jest równa 0.

Bazowa wartość tego wskaźnika wynosi 0, lecz należy do niego doliczyć premię związaną z posiadanymi Umiejętnościami oraz poziomem... Szczęścia, ponieważ każdy 1 pkt tego ostatniego Atrybutu zapewnia +1% do szansy trafienia krytycznego.

Inicjatywa Bojowa

Inicjatywa bojowa jest wskaźnikiem niesłusznie niedocenianym przez wielu graczy Wasteland 2. Określa ona sekwencję tur i ich częstotliwość, co oznacza, że im wyższa jest Inicjatywa Bojowa postaci, tym szybciej rozpocznie ona swoją turę, a kolejne tury będą przypadać częściej. To sprawia, że Inicjatywa Bojowa jest tak samo ważna jak Punkty Akcji, a może nawet ważniejsza, ponieważ bohaterowie o wysokim wskaźniku tej pierwszej mogą "nadrobić" braki w PA właśnie za sprawą częstotliwości swoich tur.

Podstawowy wskaźnik Inicjatywy Bojowej wynosi 5. Do tej wartości należy doliczyć bonus w postaci 1 pkt Inicjatywy Bojowej za każdy 1 pkt Czujności oraz za każde 2 pkt Szybkości.

Szansa na unik

Szansa na unik zmniejsza prawdopodobieństwo zostania trafionym przez przeciwnika w trakcie walki. Dotyczy to zarówno walki w zwarciu, jak i uchylania się przed wrażymi kulami. Ukrycie się za zasłoną każdorazowo zapewnia +50% szansy na unik.

Podstawowy wskaźnik uniku wynosi 0. Do tej wartości należy doliczyć bonus w postaci +1% szansy za każde 2 pkt Czujności oraz Szczęścia, a także za każdy 1 pkt Szybkości.

Punkty Kondycji

Kondycja, w skrócie KON, określa jak wiele obrażeń bohater może przyjąć, zanim padnie na ziemię nieprzytomny lub straci życie. Nieprzytomnych Strażników można przywrócić do życia przy pomocy zestawów urazowych oraz leczyć za sprawą apteczek. W obu przypadkach niezbędne jest jednak posiadanie w oddziale wyspecjalizowanego chirurga oraz medyka polowego.

Podstawowa wartość KON wynosi 14. Do tej liczby należy doliczyć 3 pkt KON za każdy zainwestowany pkt Siły. Po awansowaniu na kolejne poziomy bohater otrzyma dodatkowe punkty KON, a ich wartość będzie uzależniona od wartości wspomnianego atrybutu. Ponadto, w przypadku posiadania wysokiego poziomu Szczęścia, przy awansie istnieje szansa otrzymania bonusowych punktów KON.

Szybkość Bojowa

Szybkość Bojowa wskazuje dystans w metrach, jaki bohater może pokonać w czasie walki w ramach posiadanych PA. Strażnicy o wysokiej Szybkości Bojowej są w stanie przemieszczać się na duże odległości i atakować w tej samej turze. W przypadku "wolniejszych" postaci kwestię ataku trzeba nierzadko zostawić na drugą turę po rozpoczęciu walki.

Podstawowy wskaźnik Szybkości Bojowej wynosi 1.3m. Do tej wartości należy doliczyć 0.1m za każdy 1 pkt Szybkości.

Punkty Umiejętności / poziom

Wartość tej statystyki definiuje jak wiele Punktów Umiejętności postać może otrzymać przy każdym awansie. Jest to zatem dość istotny wskaźnik w kontekście rozwoju postaci, a szczególnie takich postaci, które nastawiają się na rozwój maks. dużej liczby zdolnośći pozabojowych.

Wskaźnik ten jest silnie powiązany z Inteligencją. Bohaterowie o zaledwie 1-2 pkt tego Atrybutu otrzymają jedynie 2 Punkty Umiejętności / poziom. Stąd najmniejszą przyzwoitą wartością tego atrybutu powinno być 3, a dla wspomnianych wcześniej "brainiaków" - co najmniej 6.

Warto też pamiętać, że jednym z czynników wydatnie wpływających na liczbę otrzymywanych Punktów Umiejętności / poziom może być Przymiot Opóźniona gratyfikacja.

Maksymalny udźwig

Wskaźnik ten pokazuje, jak wiele Strażnik może udźwignąć w swoim ekwipunku, włączając w to sprzęt noszony na sobie. Warto bowiem pamiętać, że panel ekwipunku w Wasteland 2: Director's Cut pozwala zabrać nieograniczoną liczbę przedmiotów, jednakże przekroczenie wartości Maks. udźwigu doprowadzi do stanu Przeciążenia. To z kolei może skutkować ograniczeniem mobilności postaci lub jej całkowitym unieruchomieniem - przynajmniej do czasu usunięcia części gratów.

Podstawowa wartość udźwigu wynosi 45 funtów. Do tego naliży doliczyć 12 funtów za każdy pkt Siły.

W ostatecznym rozrachunku Maks. udźwig, jakiego potrzebujesz, jest przede wszystkim uzależniony od tego, jak bardzo lubisz kolekcjonować wszelkiego rodzaju szmelc... Przeważnie jednak nie jest to wskaźnik, którym trzeba się przesadnie przejmować.

Punkty Kondycji / poziom

Wskaźnik ten pokazuje, jak wiele Punktów Kondycji postać może otrzymać przy awansie na kolejny poziom. Jest to o tyle ważne, że w długiej perspektywie definiuje możliwość przetrwania Strażnika, szczególnie na polu walki.

Podstawowa wartość Punktów Kondycji / poziom wynosi 7. Do tego należy doliczyć premię w postaci +1 Pkt Kondycji / poziom za każdy 1 pkt Siły. Ponadto, w przypadku posiadania wysokiego poziomu Szczęścia, przy awansie istnieje szansa otrzymania bonusowych pkt KON.

Wartość Punktów Kondycji / poziom można również nieznacznie podnieść za sprawą Cechy Powrót do zdrowia.

Zasięg widzenia

Wskaźnik ten definiuje odległość w metrach, na jaką bohater może zobaczyć przestrzeń przed sobą. Jest to szczególnie ważna statystyka w przypadku snajperów oraz postaci "niebojowych", których zadaniem jest wykrywanie ukrytych skrytek.

Podstawowa wartość tego wskaźnika wynosi 25m. Do tego należy doliczyć premię w postaci +1m zasięgu za każdy 1 pkt Percepcji oraz każde 2 pkt Czujności.

Promień dowodzenia

Wskaźnik ten jest ważny dla przywódców rozwijających zdolność Dowódca. Definiuje on bowiem zasięg tzw. dowodzenia, który pozytywnie wpływa na działania członków oddziału znajdujących się w jego zasięgu.

Podstawowa wartość Promienia dowodzenia wynosi... -2m. Do tego należy doliczyć +2m za każdy 1 pkt Charyzmy. To sprawia, że Atrybut ten jest kluczowy dla każdego dowódcy, co w zasadzie nie powinno nikogo dziwić.

Premia do Punktów Doświadczenia poza walką

Wskaźnik ten definiuje premię, jaką bohater może uzyskać do Punktów Doświadczenia otrzymywanych poza walką, np. w wyniku ukończenia zadania, rozbrojenia miny czy rozłożenia broni. Jej wartość jest całkowicie uzależniona od liczby posiadanych punktów Charyzmy.

Podstawowa wartość niniejszej premii wynosi 0. Do tego należy doliczyć +5% za każdy 1 pkt Charyzmy.

Premia do obrażeń krytycznych w walce wręcz

Wskaźnik ten definiuje premię, jaką bohaterowie walczący pięściami lub bronią białą mogą otrzymać w przypadku zadania ciosu krytycznego. W przypadku powodzenia do bazowej wartości obrażeń zostaje dodany bonus, którego podstawą jest Siła postaci.

Podstawowa wartość niniejszej premii wynosi 0. Do tego należy doliczyć 10% za każdy 1 pkt Siły.


Mrozie


Opublikowano:

Zobacz komentarze ()
Ostatnia aktualizacja:


Komentarze

Ostrzeżenie

Komentowanie jest zarezerwowane dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się poniżej lub zarejestruj - za darmo i w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się

Nie zalecane na współdzielonych komputerach

Szybsze logowanie

Możesz również zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.